سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-3-     علت های اندازه گیری سرمایه فکری توسط شرکتها

شرکت ها به علت های متعددی تمایل به اندازه گیری سرمایه های فکری دارند. در یک مطالعه پنج دلیل اصلی  به گونه زیر اظهار شده می باشد:

  • اندازه گیری سرمایه فکری می تواند به تدوین استراتژی تجاری برای یک سازمان کمک کند.
  • سازمان با شناسایی و توسعه سرمایه فکری اش می تواند یک مزیت رقابتی را به دست آورد.
  • ایجاد شاخص های کلیدی عملکرد که به ارزیابی اجرای استراتژی کمک خواهد نمود.
  • بهره گیری از ارزیابی های غیر مالی سرمایه فکری می تواند به طرح های باز پرداخت و پاداش شرکت ارتباط داده گردد.
  • ارتباط با سهامداران خارجی که دارایی های فکری شرکت ها را در اختیار دارند(هلمن، 2005).

علت های اول تا چهارم برای اهداف درون سازمانی و دلیل پنجم برای اهداف خارج از سازمان می‌باشد.

دنیل اندرسن علت های شرکتها برای اندازه گیری سرمایه های فکری را اینگونه مطرح می کند: بهبود مدیریت داخلی، بهبود گزارشات خارجی، رضایت عوامل اجرایی و قانونی.

در نهایت می توان گفت که دو مأموریت اصلی سرمایه فکری به تبیین زیر می باشد:

  • کوشش مداوم در جهت گسترش و توسعه بهتر سیستم ها، برای ایجاد، ثبت و انتشار دانش درون سازمانها هست.
  • آگاهی های رو به رشدی هست که دانش به گونه قابل ملاحظه ای به ارزش تجارت می افزاید و در بعضی موارد این دانش تقریباً نشان دهنده تمام شالوده ارزش می باشد.

بدین جهت، ضروری می باشد که مباحث سرمایه فکری با گرایش به سمت خلق معیارهای جدید که می تواند برای ضبط و گزارش ارزش ناشی از سرمایه فکری مورد بهره گیری قرار گیرد، همراه باشد. پس وقت آن رسیده می باشد که اندازه گیری سرمایه فکری و گنجاندن آن در گزارشات مالی حسابداری به گونه چشمگیری مورد توجه سازمان ها قرار گیرد(زنجیر دار،1387، 11).

2-2-4-  الگوهای اندازه­گیری سرمایۀ فکری

الگوهای مختلفی که در جدول 3 معرفی شده می باشد، در سطوح مختلفی توسط شرکت­های بسیاری در دنیا بهره گیری شده می باشد، اما اندازه مقبولیت هر کدام به دقت مدیریتی و نیازهای سازمانی بستگی دارد.

جدول 2-3:  الگوهای موجود اندازه گیری سرمایۀ فکری ( اسویبای، کارل اریک الگوهای اندازه‌گیری دارایی‌های نامحسوس، سال 2007)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-  ا هداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.
  • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

اهداف فرعی:

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن با فرمت ورد