سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-3-  مطالعه شاخص­های سرمایۀ فکری در ایران

از آنجا که شرکت­ها گزارش عملکرد خود را در مجامع عمومی عادی سالیانه و با عنوان گزارش فعالیت هیئت مدیره سهامداران ارائه می­دهند، این گزارش­ها می­تواند منبعی مناسب برای مطالعه شاخص­های سرمایۀ فکری در شرکت­های ایرانی باشد. بهترین منبع برای دسترسی به این گزارش­ها، تارنمای شرکت بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تارنما قریب به 700 گزارش فعالیت هیئت مدیره هست که مربوط به سال­های مالی 1384 و 1385 می باشد. پس از مطالعۀ گزارش­های 30 شرکت بزرگ بورس مشخص گردید که در مجموع، شرکت های ایرانی به 89 شاخص از 254 شاخص مذکور تصریح کرده­اند. در این بین، 19 شاخص مربوط به مشتریان، 6 شاخص مربوط به فناوری اطلاعات، 36 شاخص مربوط به کارکنان، 12 شاخص مربوط به امور مالی، 9 شاخص مربوط به پژوهش و توسعه، 2 شاخص مربوط به سلامت جامعه و 5 شاخص مربوط به سلامت محیط زیست می باشد.

البته این شاخص­ها به صورت مدون در گزارش­ها ذکر نشده می باشد؛ لذا تحلیل‌گران و سهام‌داران از ان بهرۀ لازم را نمی­برند. پس، بایستی الگویی طراحی گردد تا این شاخص‌ها منظم و طبق قاعدۀ خاصی در کنار یکدیگرقرار بگیرند و بتوان طریقه حرکت شرکت را مطالعه نمود و شرکت­های مختلف را با یکدیگر مقایسه نمود.

2-2-4-     مطالعه شاخص­های سرمایۀ فکری در کشورهای دیگر

شش مشاور سرمایۀ فکری (سولیوان (2000)، روس و همکاران (1997)، ادوینسون و مالان (1997)، اَلی (2000)، پابلوس (2003) و اسویبای (2002)) در مجموع، از 254 شاخص برای اندازه­گیری سرمایۀ فکری بهره گیری کرده­اند. در این بین، 70 شاخص مربوط به مشتریان، 385 شاخص مربوط به فناوری اطلاعات، 82 شاخص مربوط به کارکنان، 22 شاخص مربوط به امور مالی،

27 شاخص مربوط به پژوهش و توسعه، 4 شاخص مربوط به سلامت جامعه و 11 شاخص مربوط به سلامت محیط زیست می باشد(هانتر[1]، 2005)

2-3-      مبانی نظری حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی

2-3-1-  تعریف مدیریت

مدیریت یکى از مهم ترین فعالیت هاى انسانى به شمار مى آید. پیشرفت جوامع به کوشش هاى گروهى بستگى دارد و همچنان که گروه هاى سازمان یافته، گسترش مى یابند، عملکرد مدیریت و مدیران از اهمیت بیشترى برخوردار مى گردد.

مدیریت، فرآیند طراحى و حفظ محیط و شرایطى می باشد که در آن، افراد گروه ها براى دستیابى به اهداف منتخب گروهى، به گونه مؤثر و با انگیزه، فعالیت نمایند(رابینز، 1991).

با در نظر داشتن این تعریف، دانش مدیریت براى هر نوع سازمانى و در تمام سطوح سازمانى براى رسیدن به اهداف، مورد بهره گیری قرار مى گیرد. در مورد وظایف مدیریت، صاحب نظران نظریّات مختلفى را ابراز داشته اند. وظایفى که تقریباً در مورد آنها اتفاق نظر هست، عبارت می باشد از: برنامه ریزى، سازماندهى، رهبرى و نظارت(وایهریچ، 1989).

برنامه ریزى شامل تعریف اهداف سازمانى، تدوین و تنظیم یک استراتژىِ کلى براى دستیابى به اهداف، تعیین و توسعه سلسله مراتب جامعى از طرح ها و برنامه ها براى ایجاد انسجام و هماهنگى بین فعالیت ها در جهت تحقق اهداف مى باشد.

سازماندهى، دومین وظیفه اساسى مدیریت می باشد و آن، شامل شناسایى و گروه بندىِ فعالیت ها و وظایف، تعیین اختیار و مسؤولیت براى مدیران و سرپرستان و ایجاد هماهنگى بین وظایف و فعالیت‌ها و طراحى نظام گزارش دهى مى باشد.

هر سازمانى، متشکل از افراد مى باشد و وظیفه مدیریت، هدایت آنهاست. این مهم دربرگیرنده وظیفه رهبرى و مدیریت می باشد. هنگامى که مدیر به هدایت افراد مى پردازد، انگیزه ایجاد مى کند، به بررسى و حل و فصل تضادهاى موجود مبادرت مى نماید و به برقرارى ارتباط با نیروى انسانى مى پردازد، پس رهبرى، فرآیند تأثیرگذارى بر افراد می باشد به طورى که آنها با میل و رضایت براى تحقق اهداف گروهى، سعى و کوشش کنند.

[1] Hunter

2-2-3-  روش های اندازه گیری سرمایۀ فکری

از نظر ویلیام (2002) روش های مختلف را می توان در قالب چهار گروه اصلی قرار داد:

1-روش های مستقیم سرمایه فکری: عبارت اند از برآورد ارزش پولی دارایی های نامشهود یا سرمایه فکری، به وسیله شناسایی عناصر مختلف تشکیل دهنده آن ها. طبق این روش ها یک بار ارزش عناصر به صورت تک تک محاسبه می گردد و سپس مجموع ارزش طبقات مختلف آن ها بیانگر ارزش دارایی مربوطه می باشد. ویژگی های این روش ها عبارت اند از:

 • زیرا براساس ارزش های تاریخی هستند، پیشنهادهای بالقوه ای برای ایجاد تصویر جامع تری از سلامت مالی مؤسسات ارائه می کنند.
 • این روش ها جزئیات بیشتری را در اختیار تحلیلگران قرار می دهند و به آسانی در هر سطحی از سازمان قابل بهره گیری اند.
 • در این روش ها، منابع سرمایه ای از پایین به بالا اندازه گیری می شوند و نسبت به روش های نرخ بازده دارایی ها و روش های بازار سرمایه گذاری، سریع تر و دقیق تر منابع را اندازه گیری
  می کنند.
 • نیازی به اندازه گیری شرایط مالی ندارند.
 • این روش ها، برای سازمان های غیرانتفاعی، واحدهای تجاری، بنگاه های دولتی و برای اهداف زیست محیطی و اجتماعی بسیار مفید هستند.

عیب اصلی این روش ها این می باشد که به آسانی نمی توان نتایج حاصل از آنها را به نتایج مالی ارتباط داد.

2-  روشهای بازار سرمایه گذاری (روشهای تشکیل بازار سرمایه )

محاسبه کردن اختلاف بین ارزش بازار شرکت ( برمبنای قیمت بازار سها م) و حقوق صاحبان سهام تعدیل شده از بابت تورم یا بهای جایگزینی، به عنوان ارزش سرمایه فکری یا دارایی های نامشهود در نظر گرفته می گردد. این روش دارای نقاط قوت و ضعفی به صورت زیر می باشد:

 • این روش ها روی ارقام مالی تأکید دارند که باوجود کامل نبودن، قابلیت حسابرسی دارند.
 • این روش ها کوشش می کنند که یک ارزشیابی واقعی از سازمان ارائه دهند.
 • مزیت اصلی آنها این می باشد که می توانند برای مقایسه ساده بین شرکتهای فعال در یک صنعت مشابه، مورد بهره گیری قرار گیرند، اما جزئیات بسیار اندکی در اختیار تحلیلگران مالی قرار خواهند داد.

3-روش های بازده دارایی ها

محاسبه میانگین سودهای قبل از مالیات چند سال شرکت و تقسیم آن بر میانگین دارایی های مشهود شرکت در آن سالها، نتیجه این محاسبه را نرخ بازگشت دارایی ها می نامند که بعداً با میانگین صنعت مقایسه می گردد. تفاضل این دو رقم، در میانگین دارایی های مشهود ضرب می گردد تا میانگین درآمدهای سالانه حاصل از دارایی های نامشهود به دست آید . بعد این میانگین درآمد به دست آمده، بر میانگین وزنی هزینه سرمایه یا نرخ بهره، تقسیم می گردد تا از این طریق برآوردی از ارزش دارایی های نامشهود یا سرمایه فکری به دست آید. این روش هم دارای ویژگی هایی می باشد:

 • روشهای نرخ بازده دارایی ها، به نرخهای بهره بسیار حساس هستند.
 • در این روش ها از مقایسه مستقیم ارزش ها با ارزش های بازار بهره گیری نمی گردد، بلکه تنها از بعضی عوامل که تحلیلگران بازار در ارزیابی خود از شرکت از آنها بهره گیری می کنند، بهره گرفته
  می گردد.
 • این روش ها همانند روش های بازار سرمایه گذا ری روی ارقام مالی تأکید می کنند، که با وجود کامل نبودن، دارای قابلیت حسابرسی هستند.

4-روش کارت امتیازی : روشهای کارت امتیازی زمانی به کار برده می شوند که اجزای مختلف سرمایه فکری معین بوده، بتوان آن ها را بر حسب کارت امتیازی و یا گراف منعکس نمود.

از مزایای روش های سرمایه فکری مستقیم و کارت امتیازی آن می باشد که به آسانی در هر سطحی از سازمان کاربرد دارند و در مقایسه با محاسبه های مالی، تصویر جامع تری از ارزش سازمان ارائه
می دهند، زیرا این روش ها یک رویداد یا گزارش را دقیق تر اندازه گیری می کنند.

 

علاوه بر روش های نامبرده روش های دیگری هست که عبارتند ا ز:

 • روش های اندازه گیری سرمایه فکری( کیوی توبین)

روش کیوی توبین، توسط جیمز توبین برنده نوبل اقتصاد توسعه داده گردید . این نسبت ارتباط بین ارزش بازار یک شرکت و ارزش جایگزینی آن شرکت (هزینه جایگزینی دارایی های آن شرکت) را اندازه گیری می کند. به صورت تئوری در بلند مدت این نسبت به سمت واحد میل می کند، اما شواهد تجربی نشان می دهد که در همین زمان این نسبت می تواند به گونه معناداری با عدد یک متفاوت باشد(لیم و زایری[1]، 2008). نسبت کیوی توبین در اصل بسیار شبیه به نسبت بازار به دفتر
می باشد با این تفاوت که توبین در هنگام محاسبه، هزینه جایگزینی دارایی های فیزیکی را به جای ارزش دفتری دارایی های فیزیکی بکار می گیرد. نسبت حاصله به این شکل بکار می رود که، چنانچه نسبت کیوی یک شرکت، بزرگتر از مقدار واحد و نیز بزرگتر از مقدار کیوی رقابتی باشد، شرکت مزبور توانایی کسب سود بیشتر از شرکت های مشابه را داراست.

 • روش های اندازه گیری سرمایه فکری( ارزش بازار به دفتر)

ارزش بازار به دفتر یکی از روش های عمومی شناخته شده جهت اندازه گیری دارایی های ناملموس و سرمایه فکری می باشد. این ارزش از طریق اختلاف بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت محاسبه می گردد. این روش علی رغم سادگی دارای بعضی معضلات در اندازه گیری و نیز تفسیر نتایج
می باشد. ارزش دفتری بستگی به استاندارد ملی و بین المللی دارد که براساس حساب ها تهیه شده اند، که ممکن می باشد در اقدام ارزش دفتری را دستخوش تغییر نمایند. از طرفی ارزش سهام در بازار همواره در حال تغییر می باشد که نتایج حاصله را صرفا برای زمانی کوتاه معتبر می سازد(چانگ و همکاران[2]، 2007).

[1] Ahmed, P.K.,Lim ,K.K. and Zairi,M.

[2] Chang,ShaoChi, Chen, ShengSyan, and Lai, JungHo

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-  ا هداف پژوهش

هدف اصلی:

 • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.
 • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

اهداف فرعی:

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن با فرمت ورد