سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-      چارچوب نظری پژوهش:

سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه و یک منبع جدید می باشد که از طریق آن سازمان میتواند به رقابت بپردازد. سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی نامشهود بازار، دارایی انسانی و دارایی ساختاری می باشد، که سازمان را برای انجام فعالیتهایش توانمند میسازد. به بیانی دیگر سرمایه فکری عبارت می باشد از: جمع دانش اعضای سازمان وکاربرد دانش آنها (Ghlichli & Moshabaki,2006: 126) . سرمایه فکری به چهار گروه سرمایه نوآوری، سرمایه مشتری، سرمایه انسانی و سرمایه فرایندی طبقه بندی شده می باشد (Chang, 2004: 29). در زیر قبل از مطالعه سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری و ارتباط آنها با عملکرد شرکت ها، به اظهار اهمیت پژوهش و توسعه می پردازیم.

اغلب تحقیقات به اهمیت سرمایه گذاری در نوآوری از طریق مخارج پژوهش و توسعه که منجر به افزایش توان رقابت پذیری شرکت ها شده، اعتراف کرده اند. (Chin etal., 2006: 79)

مخارج پژوهش و توسعه، به گونه گسترده، به عنوان اولویت کلیدی برای رسیدن به رشد اقتصادی بلند مدت، تشخیص داده شده می باشد (Lahtinen, 2007: 413) . شرکت هایی که سهم قابل توجهی از فروششان مبتنی بر پژوهش و توسعه می باشد، رشد بیشتری را در مقایسه با شرکت هایی که پژوهش و توسعه ندارند، تجربه میکنند (Lee & Giorgis, 2004: 112) . شرکت هایی که در پژوهش و توسعه، سرمایه گذاری می کنند، دو هدف دارند: اول، بهبود تولید و دوم نوآوری. موفقیت در پژوهش و توسعه، با هدف نوآوری، ارزش فعلی خالص مثبت را باعث خواهد گردید. به همین جهت نوآوری منبع اساسی برای افزایش ثروت می باشد. شرکتها با سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه، معمولا به توسعه ی نوآوری (توسعه عقاید جدید برای محصولات)، گرایش دارند (Xing & Yue, 2007: 57).

در نتیجه فعالیتهای نوآورانه، درآمدهای آتی بیشتری ایجاد می کند، و نسبت به شرکتها با سرمایه نوآوری کمتر بازده های بالاتری کسب می نمایند (Chin et al. , 2006: 81). لذا شرکتها بر روی دارایی های نامشهود خود سرمایه گذاری می کنند. مانند منابع نامشهود در سازمان، سرمایه فکری[1]  می باشد که سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری زیر گروه آن هستند (Chang, 2004: 31).

چارچوب نظری پژوهش در واقع آغاز و انتهای پژوهش و یک منبع هدایت کننده می باشد، درست به مانند یک پروژکتور. از آنجا که چارچوب نظری پژوهش بایستی بتواند ارتباط منسجم و معنی داری میان مفاهیم و فرضیه های پژوهش مستقر نماید تا به آن وسیله محقق را به سمت پاسخ ها هدایت نماید، از اینرو برای ساخت چنین چارچوبی با پیمودن مراحل زیر به فرضیات پژوهش پاسخ داده خواهد گردید:

1) مطالعه تحقیقات مشابه

2) مطالعات علمی پیرامون موضوع با بهره گیری از کتب و مقالات فارسی و لاتین

3) تعیین روش پژوهش و تعیین اندازه نمونه

4) تهیه و تنظیم پرسشنامه بر اساس ادبیات موضوع

5) جمع آوری اطلاعات

6) تجزیه و تحلیل داده های آماری با بهره گیری از نرم افزار  Spss

7) نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات لازم

 

[1]Intellectual Capital

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-  ا هداف پژوهش

هدف اصلی:

اهداف فرعی:

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن با فرمت ورد