مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

روش انجام کار

روش پژوهش از نوع توصیفی  تحلیلی می باشد. که در این زمینه از روش اسنادی و مطالعه های کتابخانه ای، جستجوهای اینترنتی، مطالعه نقشه ها و عکس های هوایی منطقه موردمطالعه وبررسی های میدانی نیز بهره گرفته شده می باشد. و در نهایت نتایج به دست آمده را در حوضه رودخانه پسیخان به کار گرفته و در این زمینه از داده ها و آمار اقلیمی و هیدرولوژیکی آب منطقه ای گیلان و مرکز هواشناسی کشور در ارتباط با حوضه نیز بهره گیری شده می باشد.

در این پژوهش با بهره گیری از منابع و اطلاعات موجود به تجزیه و تحلیل و تاثیر عوامل محیطی در توسعه آتی حوضه مطالعاتی با تاکید بر مدیریت یکپارچه پرداخته خواهد گردید. در این زمینه از روش های مختلفی بهره گیری می گردد:

– روش کتابخانه ای: تهیه نقشه و اطلاعات پایه.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– روش میدانی: بازدید از محدوده پژوهش.

– اینترنت: بهره گیری از سایت های مرتبط جهت دریافت اطلاعات متنی و تصویری.

– بهره گیری از نقشه ها، جدول ها، نمودارها، برنامه های کامپیوتری، بانک های اطلاعاتی و شبکه کامپیوتری و ماهواره ای.

– تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمارهای موجود با بهره گیری از روش های توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از   نرم افزارهای EXCEL و GIS.

در انتها با بهره گیری از اطلاعات موجود و با تلفیق این اطلاعات، مناسب ترین روش برای مدیریت یکپارچه و متناسب حوضه های رودخانه ای پسیخان پیشنهاد می گردد.

پس می توان گفت روش کار در این پژوهش به چهار قسمت تقسیم می گردد که شامل مطالعات    کتابخانه ای (بهره گیری از اطلاعات و آمار موجود در آرشیو ادارات،کتابخانه ها و بهره گیری از پایان نامه ها)، بازدیدهای میدانی و صحرایی جهت مطابقت با مطالعات کتابخانه ای، آزمایشگاهی و بهره گیری از                     نرم افزارهای کامپیوتری می باشد. با بهره گیری از لایه های مختلف آماری جهت شناسایی عوامل مؤثر در ناپایداری اکوسیستم رودخانه ای و بهره گیری از محیط GIS، EXCEL و مطالعه ارتباط و اثرگذاری منابع، با در نظر داشتن روی هم گذاری اطلاعات توصیفی و مکانی؛ عوامل تأثیرگذار بر سیل، فرسایش، رسوب و کمبود منابع آبی و پوشش گیاهی تعیین گردید. در نهایت راهکارهای مناسب مدیریتی و اجرایی در جهت کاهش اثرات تخریبی عوامل فوق الذکر و افزایش پوشش گیاهی و بهره گیری بهینه از اراضی موجود ارائه گردید، تا  خسارت های ناشی از عدم تعادل در اکوسیستم کاهش یابد. همچنین روش های مناسب بهره برداری از منابع بویژه کاربری اراضی و منابع طبیعی تجدیدشونده ارائه شده می باشد. در ادامه راهکارهای مناسب برای کاهش اثرات تخریبی برنامه های عمرانی و راه سازی و سایر فعالیت های مرتبط در حوضه ارائه شده می باشد. اولویت بندی راهکارها از نقطه نظر نحوه اجراء، امکان نگهداری و بهره برداری از آنها، برنامه زمان بندی و دستورالعمل های مدیریتی و اجرایی مرتبط با گزینه های پیشنهادی برای نیل به اهداف مورد نظر و حذف یا کاهش معضلات موجود در حوضه رودخانه پسیخان ارائه شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه