مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اصل پنجم(مدیریت):

حفاظت از سیستم ها بر عهده مدیریت صحیح می باشد، به نحوی که هر گاه خللی از ناحیه ای وارد سیستم گردد، آن را شناسایی کرده و مشکل را برطرف نماید. مدیریت یکپارچه و متناسب برای رسیدن به اهداف خاص از ضروریات انکارناپذیر در هر سیستمی می باشد. نمی توان منابع محدود حوضه را به فعالیت های خاصی اختصاص داد. مدیریت یکپارچه در حوضه های رودخانه ای بایستی ورودی ها،    خروجی ها، و ارتباط بین منابع و اجزاء را مستقر نماید(آزاد،1387).

اهمیت خاک و آب و منابع طبیعی به عنوان بستر عوامل تولید، مقبولیت عام و خدشه ناپذیری در کلیه جوامع پیشرفته و در حال توسعه پیدا نموده می باشد، اما نحوه بهره گیری مناسب و اعمال مدیریت صحیح بر این منابع در همه جای جهان یکسان نیست. کمبود آب، در اثر رشد جمعیت و کاهش کیفیت آن، در اثر افزایش آلودگی ناشی از دخالت های نسنجیده انسانی به وجودآمده می باشد. با در نظر داشتن شرایط اقلیمی و انسانی متفاوت، سازماندهی روش های مناسب با شرایط خاص جهت مدیریت جامع حوضه آبخیز از اموری می باشد که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می گردد. مفهوم مدیریت جامع حوضه های آبخیز به معنای هماهنگی و همکاری و مدیریت زمین و منابع آب برای نیل به اهداف مختلف می باشد، که شامل استحصال آب مطمئن و مطلوب و عاری از آلودگی، کنترل سیلاب، به حداقل رساندن فرسایش خاک و کنترل حرکت و تجمع رسوبات در مخازن، جلوگیری از آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی و سرانجام بهره گیری بهینه از منابع آب و خاک و منابع طبیعی تجدیدشونده می باشد. اتفاق نظر اکثر دست اندرکاران بر این می باشد که در حوضه های رودخانه ای لازم می باشد بر نحوه بهره گیری از زمین با هدف عمومی رعایت توان بالقوه، کنترل کمیت و کیفیت آب و کم کردن طریقه فرسایش و رسوب گذاری، اعمال حاکمیت صورت گیرد. در حوضه های کوچک مقیاس اجرای عملیات اجرایی و اصلاحی جهت جلوگیری از فرسایش و رسوب ضروری تلقی می گردد.  در حقیقت مفهوم مدیریت جامع حوضه های آبخیز شامل بهره گیری از تمامی رشته های تخصصی علوم به همراه کمک جوامع محلی برای یافتن بهترین شیوه جهت جلوگیری از هدررفت منابع می باشد. این واحدها   به عنوان مناسب ترین واحد برنامه ریزی، توسعه و مدیریت منابع، موجب انگیزش و پایه گذاری سازماندهی مناسب برای انجام مدیریت یکپارچه می باشد. مراحل متفاوتی در مدیریت جامع قابل تشخیص می باشد؛ این مراحل شامل مراحل تولید، توزیع و مصرف می باشد. مرحله تولید و تعادل و پایداری به دلیل   دخیل بودن عوامل متعدد در مدیریت منابع، در مدیریت حوضه از پیچیدگی فوق العاده بالایی برخوردار می باشد و نیاز به همکاری و هماهنگی بخش های مختلف دارد. مراحل توسعه، استحصال و توزیع نیز به دلیل بروز معضلات عدیده، دارای مسائل خاص خود می باشد؛ در این راستا هماهنگی و سازماندهی بین دستگاه های متعدد و متعارض، اهمیت خود را بیش تر نمایان می سازد؛ اما چاره ای غیر از پذیرفتن مدیریت یکپارچه برای رسیدن به تعادل در عرضه و تقاضا وجود ندارد. در یک حرکت رو به جلو، لزوم دوری از نگاه منفرد و بخشی نگری، به بهره گیری از منابع طبیعی و گرایش به سمت چارچوب یک مدیریت یکپارچه ضروری می باشد(آزاد،1387).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه