عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت یکپارچه

مدیریت یکپارچه و متناسب (مدیریت جامع) به عنوان طراحی متناسب و یکپارچه آب، زمین، پوشش گیاهی و دیگر منابع بیوفیزیکی حوضه های رودخانه ای، با هدف بهره گیری منصفانه، مناسب و پایدار می باشد. بسیاری از محققین و سازمان های بین المللی بر این باور هستند که مدیریت جامع حوضه های      آبخیز، یگانه ره پیدا نمود کاربردی بهبود مدیریت منابع آب، کاهش تخریب محیط زیست و تحقق توسعه پایدار می باشد. مدیریت یکپارچه و متناسب حوضه رودخانه ای مورد نظر همگان می باشد؛ اما اهداف، روش ها و سطوح فعالیت آن مورد اجماع همگان نیست. حوضه آبخیز یک سیستم پویای بیوفیزیکی و اقتصادی- اجتماعی یکپارچه می باشد که دربرگیرنده منابع مختلفی برگرفته از اجتماعات انسانی، کشاورزی، جنگل و ….. می باشد. در این گستره تولیدی واحد، منابع مختلف تولید(آب، خاک، پوشش گیاهی و …) نمی تواند و نباید منفک از یکدیگر و جدا از محیط زیست دیده گردد و برای آن برنامه ریزی، طراحی و مدیریتی وی‍‍‍ژه صورت پذیرد؛ در واقع تعادل طبیعی این سیستم پیچیده با تغییر در کاربری اراضی و طراحی و مدیریت نامناسب هر جزء به هم خواهد خورد. ضرورت تغییر در سیاست ها و خط مشی ها با فراگیر شدن فناوری های جدید بیش از پیش نمایان شده می باشد. الگوی توسعه پایدار از دهه 1970 میلادی در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا به عنوان راه حل جایگزین مورد توجه بوده و در طراحی و اجرای برنامه های توسعه کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی بکارگرفته شده می باشد. طبق این الگو، توسعه تنها با جایگزین سازی و یا بازسازی منابع، با مشارکت گسترده ساکنین حوضه و با ساماندهی یکپارچه و متناسب استحکام و تداوم  می یابد(منتظر،1380).

 

2-1-23- اصل مشارکت

بشر به عنوان یکی از اصلی ترین اجزای اکوسیستم، تأثیر تعیین کننده ای در پایداری این مجموعه دارد (وجود نظام های اجتماعی مختلف در بهره برداری منابع، تبلور این تأثیر پایه ای می باشد). به اظهار دیگر منافع و نیازهای کوتاه مدت و بلندمدت جامعه محلی (که بهره برداران مستقیم حوضه ها هستند)، از عوامل اصلی تصمیم گیری و برنامه ریزی هستند؛ بدیهی می باشد که در تشخیص این منافع و نیازها، خود ساکنین حوضه ذیصلاح هستند و لاغیر. پس هرگونه برنامه ریزی و مدیریت منابع بایستی با مشارکت مردم انجام پذیرد، تا اجراء و نگهداری و نظارت آن تضمین گردد. هم زمان با طرح مقوله برنامه ریزی، پدیده مشارکت به عنوان یکی از محورهای برنامه ریزی مدنظر بوده می باشد، تا جایی که بعضی از صاحب نظران آن را مترادف توسعه می دانند. ارتقای سطح زندگی و بهره گیری بهینه از منابع طبیعی و انسانی موجود، و شکوفایی استعدادهای بالقوه بشر ها، در پی برانگیختن روستائیان برای مشارکت در پروژه ها می باشد؛ این امر نیاز به ارتباط بین اهالی با برنامه ریزان دارد و این دو گروه بایستی به ارزش ها و برداشت های مشترکی از توسعه دست یابند. یکپارچه دیدن امور روستاها در برنامه ریزی و هم دل و همراه کردن روستائیان در اصلاح شرایط به مقصود بهبود وضعیت آن ها بسیار مهم و ضروری می باشد(منتظر،1380)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه