عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

زمین شناسی و خاک شناسی

عکس العمل سازندهای مختلف زمین شناسی و خاک تولید شده از آنها تاثیر به سزایی در تولید رواناب سطحی و مقدار شدت آن دارد.سیمای عمومی حوضه ،چگونگی فرسایش پذیری ،تراکم و الگوی زهکشی و مالا تولید رواناب سطحی همگی متاثر از زمین شناسی حوضه می باشد.ویژگی های سنگ شناسی و لایه بندی سازندهای مختلف اندازه نفوذپذیری آب به درون زمین و خاک و چگونگی آبهای زیرزمینی را تحت تاثیر قرار می دهد  که نتیجه آن تسریع در تجمع رواناب و یا تاخیر در آن بوده و بر سیل خیزی حوضه اثر می گذارد.چگونگی تخلیه آب زیر قشری و آبهای زیر زمینی کم عمق به رودخانه که متاثر از ویژگیهای زمین شناسی می باشد.بر روی حرکت آب پایه ودر نتیجه بده سیلابی اثرمی گذارد (شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیز داری،1379).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-11-  ویژگی های پوشش گیاهی

بی تردید وجود پوشش گیاهی در سطح حوضه به دلیل اثراتی که در مولفه سیکل هیدرولوژی در مقیاس حوضه دارد،از عوامل کاهش دهنده سیل خیزی یک حوضه می باشد.بسیاری از متخصصان آبخیزداری ،حفاظت خاک و جنگل و مرتع بر این اعتقاد هستند که در اراضی جنگلی سیلاب کمتر تولید می گردد یا اصلا رخ نمی دهد.پاره ای دیگر از متخصصان بر این باورند که گرچه وضعیت پوشش گیاهی سطح حوضه اثرات بسیار زیادی در کاهش سیلاب های با احتمال زیاد (دوره بازگشت کم) و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک و انتقال رسوب دارد اما تأثیر آن در سیلاب های مهیب با احتمال کم(دوره بازگشت زیاد)مختصر می باشد.مطالعه های چندی برای روشن شدن تأثیر پوشش گیاهی در کاهش بده حداکثر و حجم سیلاب در دور افتاده ترین مناطق دنیا انجام شده می باشد.اندازه زیاد بارندگی به مفهوم رخداد سیل نیست.بلکه شدت بارندگی می باشد که می تواند منجر به تولید سیلاب گردد.تحقیقات نشان می دهد که بارانهای شدید و کوتاه مدت،بویژه بارندگیهای بیش از 100 میلیمتر در یک شبانه روز منجر به تولید سیلاب خواهد گردید..به گونه کلی حداقل بارندگیهای با دوره بازگشت 5 ساله این توانایی را برای تولید سیل دارند  (وهابی،جلیل).

2-1- 12- ویژگیهای اقلیمی و عوامل مؤثر بر آب و هوای حوضه

در مطالعه و مطالعه شرایط آب و هوایی یک منطقه لازم می باشد که آغاز عوامل به وجودآورنده اقلیم آن منطقه و یا عوامل مؤثر بر آن اقلیم مورد مطالعه و دقت نظر قرار گیرند. بدون شناخت این عوامل، مطالعه، تجزیه و تحلیل و پیش بینی شرایط آب و هوایی منطقه ممکن نیست.

آب و هوای محدوده مورد مطالعه تحت تأثیر دو  دسته عوامل قرار می‏گیرد.

یک دسته عوامل محلی را شامل می‏گردد و دسته دیگر عوامل بیرونی.

عوامل محلی آنهایی هستند که در خود محل قرار دارند و اثر آب و هوایی آنها از سالی به سال دیگر چندان تفاوتی ندارد (علیجانی، بهلول، 1381). مثلاً زاویه تابش خورشید ظهر اول مهر ماه در حوضه آبریز چوبر شفت در هیچ سالی تغییر نمی‏کند. و یا اینکه ارتفاع حوضه از سطح دریا حداقل برای چندین هزار سال ثابت می باشد. در مجموع بایستی گفت که عوامل محلی به ویژگیهای خود حوضه شامل جایگاه و عرض جغرافیایی، ارتفاع(توپوگرافی) و دوری و نزدیکی به دریا( به مناطق رطوبتی) بستگی دارد.

عوامل بیرونی آنهایی هستند که در داخل منطقه مستقر نیستند و از بیرون وارد کشور و منطقه شده و اقلیم آن را کنترل می‏کنند. سیستمهای فشار و توده‏های هوا جزو این گروه به حساب می‏آیند. عوامل بیرونی ذاتی کشور ایران نیستند و فراوانی وقوع آنها نیز همیشه ثابت نیست. ورود آنها به ایران و محدوده مورد مطالعه تابع سیستمهای آورنده آنهاست، یک سالی بیشتر می‏آیند و یک سال دیگر ممکن می باشد اصلاً نیایند. مثلاً یک سالی ممکن می باشد بر اثر ورود فراوان سیکلونهای مدیترانه‏ای بارندگی زیاد رخ دهد و یک سال دیگر به دلیل نیامدن آنها بارندگی رخ ندهد. (علیجانی، بهلول، 1381)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه