عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل ناشی از بهره برداری و دخالت بشر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– بهره برداری نادرست از منابع طبیعی

طریقه تخریب جنگلها و مراتع نیز فقیر شدن تدریجی آنها(که به وضوح قابل نظاره می باشد) به شدت ادامه دارد.این امرموجب افزایش ضریب تولید رواناب می گردد.نتیجه مسلم این وضعیت ،افزایش فرسایش ،افزایش دبی واوج سیلابها،افزایش استعداد لغزش ورانش زمین ،تولید سیلابهای مخرب          واریزه ای و…… می باشد ( شرکت جهاد آب و آبخیزداری،1379).

 

– تجاوز به حریم رودخانه

به دلیل وجود آب ،مناسب بودن ارضی حاشیه رودخانه،نیاز مردم به زمین کشاورزی و… این اراضی مورد بهره گیری(برای کاربریهای مختلف و مهمتر از همه کشاورزی) قرار گرفته می باشد.اکثر دشت های سیلابی و حاشیه رودخانه ها،درست تا لبه کانال اصلی رودخانه مورد بهره برداری واقع شده اند. بدیهی می باشد که دشت سیلابی جزیی از حریم رودخانه بوده و سیل گیر می باشد.

– برداشت بی رویه شن و ماسه

در بسیاری از رودخانه ها برداشت شن و ماسه به صورت نادرست و بی رویه انجام می شود.این امر می تواند باعث تغییرات ناخواسته در مرفولوژی و هیدرولوژیک رودخانه و معضلات متعدد مانند سیل گیری و آسیب پذیری سازه ها گردد.

–  تخلیه آشغال ،زباله و فاضلاب به رودخانه ها

در تمامی رودخانه ها معمولا مقدار زیادی از مواد فوق الذکر به درون رودخانه تخلیه می گردد.بخصوص در محدوده های شهری این مشکل چشمگیرتر می باشد .عامل فوق علاوه بر ایجاد آلودگی و معضلات بهداشتی و زیست محیطی، ضمنا باعث کاهش ظرفیت انتقال و افزایش استعداد سیل گیری می گردد.

 

2-1-14- پایداری

حوضه های رودخانه ای بایستی بر اساس استانداردهای پایداری اداره و کنترل شوند . پایداری دارای مفاهیمی ازقبیل حفظ و نگهدار ی ، جلوگیری از نابود ی ، تداوم ، تحمل ، زنده نگهداشتن و بالاخره توان ادامه حیات می باشد .

اکنون پایداری حوضه های رودخانه ای با در نظر داشتن مفاهیم بالا دچار محدودیت های جدی شده می باشد و این محدودیتها توسط وضعیت کنونی فن آوریهای به کار رفته در حوضه ها و سازمان اجتماعی ، به ویژه مدیریت و نظام اداره کننده رودخانه ها بر منابع آب و توان حوضه های رودخانه ای در جذب اثرات حاصل از فعالیت های بشر تحمیل شده می باشد .

 

2-1-15- توسعه پایدار

کمیسیون جهانی محیط و توسعه ،توسعه پایدار را عبارت دانسته می باشد ا ز: ((توسعه ای که نیازها ی       کنونی را بدو ن کاستن از توان نسلهای آینده در تأمین احتیاجاتشان برآورده سازد)) (دبلیو،س ی ،ای ،دی، 1987، ص65). مفهوم تعریف بالا آنست که فرضاً آب رودخانه ها در کوتاه مدت بایستی به شیو ه ای اقتصادی و با تأمین حقوق همه مردم نسبت به آ ب ، توزیع گردد که خود بایستی هدف اصلی همه برنامه های مدیریتی آب باشد و در درازمدت هم توسعه منابع آب رودخانه ها در صورتی به انجام برسد که همه نسلهای آینده در بهره گیری از آب برای هر نو ع توسعه ای دارای حقوق برابر با نسل امروز باشند(لوکز و گلدو ل، 1999، ص 57) . در این صورت منابع آ ب رودخانه ها را بایستی به گونه ای مدیریت داد که در حال حاضر به وضعیتی درنیاید که عملکردهای درازمدت اکولوژیکی ، کیفی ، تفریحاتی ، تأمین آ ب ، تولید بر ق ، کشتیرانی و … به گونه ای غیر قابل جبران به خطر بیفتد . بایددانست که برنامه ریزی برای پایداری منابع آب هنگامی بسیار دشوار می گردد که فرضاً مدل سازیهای هیدرولوژیکی یا پیش بینی های مربوط به تقاضای آب معلوم دارد که منابع آب هر رودخانه ای برای تأمین نیازها ی آینده پروژه ها یا نرخهای رشد پیش بینی شده هر ناحیه، کافی نمی باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه