مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

انتخاب پایه زمانی مشترک یا دوره شاخص آماری:(مهدوی، محمد، 1380)

در اغلب طرحهای آبخیزداری، منابع طبیعی، مطالعات منابع، طرحهای آمایش سرزمین و .. که وسعت مناطق مورد مطالعه تقریباًزیاد می باشد علاوه بر تغییرات زمانی بارندگی، تغییرات مکانی آن نیز در نظر گرفته شده و از آمار تعداد زیادی ایستگاه بهره گیری می‏گردد تا بارش متوسط در مقیاس منطقه‏ای محاسبه گردد. مشکل اصلی در مطالعه آمارهای منطقه‏ای، تعداد سالهای آماری متفاوت برای ایستگاهها می‏باشد که مربوط به تأسیس آنها در سالهای مختلف می باشد. آمار یک ایستگاه ممکن می باشد مربوط به یک دوره خشک بوده و آمار ایستگاه دیگر مربوط به دوره پرباران باشد. در نتیجه چنانچه از میانگین حسابی آنها برای مثلاً تهیه نقشه همباران بهره گیری گردد تغییرات زمانی و مکانی با هم مخلوط و نامشخص می‏گردد. پس بایستی یک پایه زمانی مشترک و بهینه را در نظر گرفت و سپس اقدام به تکمیل آمارهای ناقص این دوره نمود.

در اقلیمهای مرطوب و نیمه مرطوب مانند گیلان و مازندران با در اختیار داشتن هر 7 سال آمار بارش می‏توان 3 سال نیز بازسازی داده‏های کمبود را انجام داد. اقلیم منطقه نیز از نوع مرطوب می باشد پس می‏توان به بازسازی دراز مدت ایستگاهها اقدام نمود،که شاخص دوره 30 ساله در نظر گرفته شده می باشد.

 

4-3- 3-1-2  بازسازی داده‏های کمبود  ( Missing Data)

هنگامیکه‏ پایه‏ زمانی‏ مشترک‏ انتخاب می‏گردد پاره‏ای از ایستگاهها با نبود آمار در بعضی سالها روبرو می‏باشند. کمبود داده  در ایستگاهها ممکن می باشد ناشی از موارد زیر باشد:

ناهمزمانی شروع به کار تمام ایستگاهها به این شکل که ایستگاهها یک منطقه در سالهای مختلف احداث شده‏اند و در نتیجه در ایستگاههای جدیدتر داده‏های کمتری نسبت به ایستگاههای قدیمی هست که بایستی بازسازی گردند.

خرابی باران سنجها در پاره‏ای از سالها و یا ماهها.

از بین رفتن ایستگاه در اثر سیل و یا زلزله و بازسازی آن پس از یک زمان طولانی.

انهدام ایستگاه در اثر جنگ و بازسازی دوباره آن.

در بازسازی داده‏ها روشهای گوناگونی را می‏توان مورد بهره گیری قرار داد که در تمامی آنها بایدموقعیت ایستگاهها نسبت به یکدیگر مشخص باشند. در این مورد با بهره گیری از مختصات جغرافیایی آنها ( طول و عرض جغرافیایی ) محل قرارگیری ایستگاهها در سطح منطقه مورد مطالعه روی نقشه تعیین می‏گردد که دوری و نزدیکی ایستگاهها نسبت به همدیگر را می‏توان نظاره نمود. (شکل 3 – 1) پس از تهیه چنین نقشه‏ای، اقدام به بازسازی داده‏های کمبود می‏نماییم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه