عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

روش اصلی در این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی با اهداف کاربردی می باشد.با مطالعه نقشه های توپوگرافی و استخراجی محدوده مطالعاتی و تجزیه و تحلیل یافته ها صورت میگیرد .

 

3-6- روش گردآوری اطلاعات

در این پژوهش از روش اسنادی و مطالعه های کتابخانه ای، جستجوهای اینترنتی، مطالعه نقشه ها و عکس های هوایی منطقه موردمطالعه وبررسی های میدانی نیز بهره گرفته شده می باشد. و در نهایت نتایج به دست آمده را در یکی ازحوضه های آبریز مطرح کشور یعنی حوضه پسیخان به کار گرفته و در این زمینه از داده ها و آمار اقلیمی و هیدرولوژیکی آب منطقه ای گیلان و مرکز هواشناسی گیلان در ارتباط با حوضه نیز بهره گیری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

3-7- ابزار گردآوری اطلاعات

هر یک از روشهای گردآوری اطلاعات ابزار مخصوص خود را دارند، در روش متن خوانی از فیش و در روش آمارخوانی از جدول و در روش تصویر خوانی از نقشه و کروکی بهره گیری می گردد.همچنین در این روش از سایتهای اینترنتی و کامپیوترو غیره بهره گیری خواهد گردید.

 

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این پژوهش پس از جمع آوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای و اسنادی و میدانی به سازماندهی و طبقه بندی آنها پرداخته و تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق روشهای آماری و غیره انجام خواهد گردید.

 

3-9- ضرورت پژوهش

حوضه رودخانه ای به عنوان مجموعه یا طرز استقرار اجزایی که به گونه ای به هم مرتبط هستند و یک کل ترکیبی یا یکپارچه را به وجودمی آورندگفته می گردد. سیستم حوضه به هرگونه ای که باشد ماهیت وجودی آن به مقصود تحقق هدف یا اهداف خاصی می باشد و دارای اجزایی می باشد که ماهیت وجودی سیستم بر آنها مبتنی می باشد و یاری رسان سیستم در تحقق اهداف آن می باشد.

حوضه های رودخانه ای به عنوان خاستگاه حیات و محیطی طبیعی، یکی از منابع مهم تولیدی و تجدیدشونده بوده و بخشی از یک اکوسیستم پایدار محیطی می باشد. بهره گیری روزافزون و بی رویه و بدون برنامه ریزی از محیط زیست سبب فقر پوشش گیاهی و تخریب چهره طبیعی منطقه شده می باشد. طریقه تخریب خاک و شدت سیل خیزی در کشور طی سه چهار دهه اخیر رشد افزایشی قابل توجهی داشته می باشد. عمده این علت های را می توان ناشی از تغییرات در نوع و اندازه بهره برداری از منابع آب و خاک و گیاه دانست. علاوه بر عدم رعایت اصول بهره برداری پایدار از این منابع طبیعی تجدیدشونده (توسط عوامل انسانی)، کمبود و یا نبود قوانین شفاف و قاطع حفاظت از منابع زیستی، در دسترس یا قابل اجراء نبودن طرح های یکپارچه مدیریت حوضه های رودخانه ای و در نهایت شمار روزافزون مردم نیازمند به غذا و پوشاک به مجموعه علت های فوق اضافه شده تا مجموعه ای از علل بروز تشدید وقوع سیل و تخریب و فرسایش خاک در کشور را تشکیل دهند. بهره برداری و نوع بهره گیری از این منابع به واسطه ویژگی های طبیعی محیط، نیازمند تفکر عقلایی، عمیق و درازمدت نگر می باشد؛ به عنوان مثال ساخت و ساز در زمین های حاصل خیز همان قدر نامعقول می باشد که کشاورزی در شوره زار. این علت های سبب توجه بیش از پیش به مدیریت یکپارچه و لزوم بهره گیری از آن می باشد(منتظر،1380).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه