عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

داده های هیدرولوژی

به مقصود مطالعه و تجزیه و تحلیل آمار آبدهی محدوده مورد مطالعه اقدام به جمع آوری آمار و اطلاعات ایستگاههای هیدرومتری (آب سنجی) متعلق به وزارت نیرو در داخل و خارج حوزه گردید. مشخصات رودخانه ها و ایستگاههای هیدرومتری منطقه  در جدول 3-2  ارائه گردیده  می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

3-4-3-  بازسازی و تکمیل نواقص آماری

جهت بازسازی آمار آبدهی ماهانه و سالانه ایستگاههای ناقص و تطویل داده ها به یک دوره مشترک، آغاز دوره شاخص30 ساله ( از سال آبی 64-1363 لغایت93-1392) مدنظر قرارگرفت. سپس کوشش گردید پس از حذف داده های مشکوک و غیر واقعی، روابط منطقی بین آمار آبدهی ماهانه ایستگاهها مستقر نموده و از طریق آن داده های ناقص بازسازی و تطویل گردند.برای داده های اقلیمی نیز به همین شکل بازسازی و تکمیل نواقص آماری صورت گرفت.

 

– مطالعه داده‏های بارش

بارش می‏تواند همانند پاره‏ای دیگر از پدیده‏ها، زیرا تبخیر و دما به صورت نقطه‏ای و یا منطقه‏ای مورد مطالعه قرارگیرد، مطالعه نقطه‏ای ( Point Analysis) موقعی انجام می‏گردد که داده‏های یک ایستگاه بتواند بخوبی نمایشگر وضعیت تمامی منطقه باشد. طبیعی می باشد که با در نظر داشتن تغییر پذیری مکانی پدیده‏ها به ویژه بارش، مطالعه نقطه‏ای تنها می‏تواند در طرحهای کوچک مانند مطالعه یک پارک شهر، یک حوضه آبریز تحقیقاتی با وسعت بسیار کم، اراضی کشاورزی یک روستا و … مورد بهره گیری قرار گیرد.

مطالعه منطقه‏ای ( regional Anaysis ) هنگامی که منطقه طرح وسیع بوده و ایستگاههای زیادی در اطراف آرا حوضه هست مورد توجه قرار می‏گیرد. در طرحهای مانند آمایش سرزمین، آبخیزداری، محیط زیست، جنگلداری و طرحهای جامع کشاورزی، شیلات، منابع آب و مهار سیل که در سطح یک حوضه متوسط تا وسیع و … انجام می‏گردد بایستی از مطالعه‏های منطقه‏ا مانند برای بارش ایستگاه نمود. لذا در این پژوهش از مطالعه منطقه‏ای بهره گیری شده می باشد.

 

3-4- 4-1- مطالعه بارش منطقه‏ای در حوضه رودخانه پسیخان

در بیشتر طرح‏های آبخیزداری، محیط زیست ، جنگلداری، کشاورزی، منابع آب، مهار سیل و طرح‏های جامع شیلات ، آمایش سرزمین و مدیریت یکپارچه حوضه که وسعت منطقه مورد مطالعه زیاداست بایستی از ایستگاههای زیادی بهره گیری شده و تغییرات زمانی ومکانی آن بارش در نظر گرفته گردد تا بارش متوسط در مقیاس منطقه‏ای محاسبه گردد. حوضه آبریز چوبر شفت با مساحت 735 کیلومتر مربع را میتوان در سطح یک حوضه وسیع در نظر گرفت و از مطالعه‏های منطقه‏ای بارش بهره گیری نمود.

قبل از انجام هرگونه محاسبه بارش منطقه‏ای و محاسبات آماری مانند یافتن میانگین بارندگی منطقه‏ای بایستی کارهای مقدماتی زیر انجام گیرد:

انتخاب پایه زمانی مشترک، بازسازی داده‏های کمبود، مطالعه درستی و همگنی داده‏ها.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه