مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

در طرح تفصیلی و برنامه توسعه کالبدی و کارکردی شهری توجه ناچیزی به ساماندهی مبادی ورودی شهر بندرانزلی از سمت غرب شده می باشد.

سند توسعه و طرح های آتی هر شهری طرح جامع و تفصیلی آن شهر می باشد. در واقع در طرح جامع و تفضیلی می باشد که  اندازه توجه مسئولین شهری به شهره ی  مکان و  فضاهای گوناگون آن مشخص می گردد.

با مطالعه ی آخرین طرح توسعه و عمران (جامع) شهر بندرانزلی، که توسط مهندسین مشاور تأثیر جهان پارس تهیه و تنظیم شده می باشد، ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی رجوع به نقشه شماره 4-2. عنوان کاربری اراضی پیشنهادی محدوده مورد مطالعه موارد ذیل اجرایی و انجام نشده می باشد.

– استقرار عناصر و خدمات دروازه ای در ورودی غربی شهر.

-تقویت مسیرهای حرکتی با تعریض و گشایش محورهای طولی غربی و جلوگیری از استقرار کاربری های جاذب و تولید کننده سفر.

-استقرار کانون های اداری و خدماتی منطقه ای در بخش غربی شهر در کنار محورهای ارتباطی.

-استقرار پهنه های سبز و باز (با عملکرد تفرجی و فیلتر محافظتی) در محدوده مورد مطالعه.

-انتقال فعالیت های نامتجانس و ناسازگار شهری به خارج بافت مرکزی شهر و مکان یابی برای استقرار بازار میوه و تره بار، مصالح ساختمانی و مشاغل و صنوف کارگاهی. می توانیم به این امر پی ببریم که هیچ توجهی نه تنها به ورودی شهر از سمت غرب نشده می باشد، بلکه مبادی ورودی شرق هم مورد توجه قرار نگرفته. و همچنین عدم توسعه افقی و جلو گیری از حاشیه نشینی و هدر رفتن زمین های کشاورزی. عدم بهره گیری از تراکم در چارچوب ضوابط در اراضی مسکونی با بهره گیری از ساختمان های بلندمرتبه.عدم تغییر کاربری اراضی و حفظ محدودیت های اراضی بایر در راستای الگوی مناسب توسعه شهری و افزایش تراکم در ساختمان سازی. و دیگری عدم انتقال کاربری های بد منظر به لایه های دوم و سوم و یا خارج از محور. و عدم بهره گیری از سبک معماری و الگوهای هویتی منطقه بخصوص نشانه های تاریخی در ساخت و سازها، المان ورودی و طراحی مبلمان و تجهیزات شهری محدوده. توجه مسئولین و تخریب در طول زمان، در این ورودی هر دو مسئله رؤیت می گردد در صورتی که تمامی فضای ورودی و زیرساخت ها به گونه ای     می باشد که فرصت بالا بودن کیفیت فضایی و محیطی مسیر ورودی امکان پذیر می باشد اما در پی عدم در نظر داشتن ورودی شهر و بی‎اهمیتی به این فضا نقشه ای که از آغاز برای این مسیر طراحی شده بود را به صورت اجرایی در نیاورده اند (شواهد موجود در مسیر نشان دهنده این امر می باشد که پیش بینی های لازم برای ایجاد یک ورودی مناسب شهر انجام شده می باشد) حال بعضی از این مسائل که هزینه بر می باشند مانند باندهای تندرو و کندرو توصیه پذیر می باشد که مسئولین شهری نتوانسته آنرا به انجام برساند اما بعضی از مسائل ایجاد شده که در پی بی توجهی بازدهی خود را از دست داده اند توجیه پذیر نمی باشد. مانند مبلمان شهری، علائم و تابلوهای هدایت افراد و مسافرین که از کمیت خوبی در طول مسیرورودی برخوردار می باشد، اما کیفیت خود را در پی بی توجهی مسئولین از دست داده. تمامی این عوامل نشان دهنده این می باشد که بر طرح های توسعه و عمران شهری که توسط مسئولین و مدیریت شهری تهیه می گردد به کالبد مبادی ورودی شهر بندرانزلی علی الخصوص ورودی غربی توجه چندانی نشده می باشد و فرضیه اثبات می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه