عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

نتیجه گیری

قدیمی ترین زمانی که در متون تاریخی و میراثی از بندرانزلی یاد شده در سال863 هجری قمری می باشد. همچنین بندرانزلی به دلیل جایگاه جغرافیایی و ارتباطی از گذشته دارای اهمیت سیاسی – استراتژیک بوده، از سال 1300 هـ. . ش با روی کار آمدن حکوت پهلوی اول و آغاز دوره مدرنیزاسیون در کشور، بندانزلی به تدریج شروع به رشد و توسعه نمود. جمعیت این شهر به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا نمود و شهر از لحاظ تاثیر توسعه چشم گیری پیدا نمود که این امر باعث تغییر جایگاه ورودی شهر می گردید.

به گونه کلی طرح های توسعه و عمران ساماندهی کالبد ورودی برای سازماندهی، ایجاد و مدیریت، پیچیده‎تر از طرح های تک کاربری می باشد. این نوع توسعه، کیفیت شهری را از طریق ایجاد محیط های قابل زندگی و بالقوه پایدار ارتقاء می دهد. در شهر بندرانزلی خیابان کشی های اولیه که یکباره بافت قدیمی شهر را از هم گسسته و روابط و فرهنگ جدید شهرنشینی و اصول اجتماعی و اقتصادی حاکم بر ورودی شهر و بافت محدوده آن را عوض کرد. آنچنان سریع و شتاب آلود اقدام نمود که پس از اندک مدتی شهر بندرانزلی و ورودی آن نه ویژگی های سنتی و اصیل خود را حفظ نمودند و نه اصول تازه و علمی که….. آن و رشد و توسعه آینده اش حکمفرما گردید. طرح توسعه و عمران جامع شهر نیز به سبب وجود معضلات و مسائلی گوناگون نتوانسته راه گشای معظلات  جامعه شهری باشند و با ارائه راه حل های علمی خشک و غیرعملی به جای الگوهای عملی نتوانسته ایجاد کننده پویایی کالبدی و کارکردی در ورودی شهر بندرانزلی باشند و شرایط و زمینه های رشد و توسعه متناسب و موزون آن را فراهم نیاورده می باشد.

در پی بی اهمیتی چندین ساله این معضلات آنچنان برجسته و بزرگ شده اند که تمامی نیرو و توجه مدیریت شهری در همین محدوده مصرف می گردد. ورودی شهر نیز تحت تاثیر همین توسعه غیراصولی کیفیت محیطی و فضایی خود را از دست داده و می توان گفت که مدیریت شهری در حل مسائل شهری ناتوان می باشد در واقع حجم معضلات شهری بندرانزلی فراتر از توانایی اجرایی مدیریت شهری می باشد.

به علاوه مسائل، از دست رفتن هویت مکانی در مسیر ورودی از بزرگ ترین معضلات در این ورودی   می باشد. افراد و مسافرین و گردشگران مرتبط با این ورودی دچار نوعی سردرگمی هستند که در چه مکانی وارد می شوند و یا فعالیت می کنند. مکانی که نه هویتی شهری دارد و نه هویتی فراشهری. نهایت اینکه، شناسایی ارزش ها و کوشش برای تبدیل آنها به هویت، نیازمند اراده قوی با نظری جامع، یکپارچه و پایدار به فرهنگ در بستر تاریخ سرزمین، پذیرش واقعیت های گذشته وجود برنامه ریزان و متخصصان با تجربه و نهادهای اجرایی قدرتمند و تخصیص منابع های کافی نه تنها برای حفظ هویت های موجود، بلکه خلق هویت های جدید بر مبنای فرهنگ سنتی، و می توان با طراحی و اقدامات متناسب با راهبردها و سیاست ها، به فضاهای در شان نام ورودی شهری دست پیدا نمود که با هویت خاص خود و ایجاد تصویر ذهنی مطلوب در ذهن بهره گیری کنندگان از فضا، به خوانایی، پذیرندگی، هویت مندی، تبدیل پذیری، و خاطره انگیزی مورد انتظار از هر فضای ورودی شهری رسید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه