مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

تشخص

ورودی شهر بیانگر هویت و شخصیت یک شهر می باشد و نمی توان آن را با ایجاد یک فلکه و بلوار، چند تابلو یا مجسمه آن را تعریف نمود. برای تحقق تشخص خاص هر ورودی لازم می باشد که ورودی نماد چهره و شخصیت شهر باشد. از این رو مسیر ورودی هر شهر بایستی منطبق با توپوگرافی و کاراکتر طبیعی محل باشد. مسافرین و ساکنین شهر هنگام ورود توقع دارند که شهر آن چیزی که در ذهن خود دارند ببیند به همین جهت حفظ نقاط خاطره انگیز اعم از بناها یا عرصه های طبیعی به تقویت ذهنی آنان کمک زیادی می‎کند حفظ خطوط توپوگرافی و پوشش گیاهی بومی و حال هوای طبیعی محل نیز برای ارضای این حس همگانی افراد اهمیت زیاد دارد. تشخص در ورودی بر اساس سه راهبرد نمادین بودن، تأثیر انگیزی و انعطاف به تحقق می پیوندد و هر کدام از این راهبردها در کالبد و کاربری مطالعه می شوند.

در ورودی بایستی از تقلید در طراحی ورودی سایر شهرها پرهیز گردد درواقع در هر شهر با بهره گیری از سبک معماری و مصالح بومی- محلی خاص آن شهر و توپوگرافی و کارکترهای طبیعی آن به طراحی ورودی آن پرداخت. در ورودی مورد مطالعه این نکته در کالبد به خوبی به چشم می خورد که هیچ بهره گیری ای از پتانسیل های محلی برای طراحی ورودی نشده می باشد، درواقع هیچ تمهیدی برای طراحی ورودی انجام نشده. صرفاً مسیری انتخاب شده تا وسایل نقلیه بتوانند مسیری کوتاهتر را برای ورود به شهر طی کنند و دیگر مسیر رها شده تا به صورت خودساخته رشد کند. همین امر موجب حضور بشر های نا آگاه از اهمیت  ورودی در محیط شده وهر گونه که سلیقه شان اجازه دهد به تغییر محیط به نفع خود اقدام می کنند.

در این مسیر تنها نشانه ای که از معماری بومی و محلی می توان پیدا نمود و جود سقف های شیروانی بر روی بناها می باشد و تقریباً تمامی بناهای قدیمی و با ارزش تخریب و به جای آنها بناهایی با معماری مدرن و امروزی ساخته شده می باشد. بعضی از بناها نیز در دوران گذار خود گرفتار  شده اند یعنی نه بافت قدیم را دارند ونه با تکنولوژی ساخت امروز همراه هستند. این بناها هستند که چهره ورودی را خدشه دار می کنند. مسافرین وساکنین شهر هنگام ورود توقع دارند که از شهر آن چیزی را درذهن خود دارند ببیند از اینرو همانی و تطبیق چهره ورودی با تصویر ذهنی افراد اهمیت زیادی دارد.

همچنین بهره گیری از کارکترهای  طبیعی در محل به نوعی منسوخ شده می باشد. کارکتر طبیعی محل وجود مزارع سرسبز و در حاشیه درختان بلند می باشد که همانطور که در مباحث قبلی نیز گفته گردید حفظ این کارکتر طبیعی برای مالک صرفه ای نداشته و به دلخواه خود اقدام به ساخت بنای تجاری در کناره معبر کرده تا از بهره اقتصادی بیشتری برخوردار گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همه این عوامل دست به دست هم داده تا در کالبد ورودی مورد مطالعه هیچ عنصر نمادین از شهر که تشخص ویژه به ورودی را بدهد دیده نشود. نمادین بودن علاوه بر اینکه می تواند خودش را در کالبد نشان دهد در کاربری نیز می تواند نشان دهد به این شکل که در ورودی از کاربری هایی که نشانگر فعالیت مردم منطقه باشد بهره گیری نمود. خوب هر منطقه دارای ویژگی های فعالیتی خاصی می باشد که اهم مشاغل در ارتباط با آن می باشند برای مثال لاهیجان و فومن به چای و کلوچه معروف می باشد یا قم حرم حضرت معصومه به سوهانش و یزد به قطابش و بادگیرهای برسر ساختمان هایش. بندرانزلی نیز از لحاظ اقلیمی به شهر باران و از لحاظ فعالیتی نیز صید و صیادی و کشاورزی از فعالیتهای کهن و پر سابقه منطقه به شمار می رود. این درست می باشد که این فعالیت ها امروزه رو به فراموشی می باشد اما در جهت تشخص دادن به شهر بایستی به یکی از این عناصر تکیه نمود. حال اینکه در این ورودی هیچ کاربری که متناسب با فعالیت مردم منطقه باشد وجود ندارد. پس در تمرکز این همه کاربری صنعتی سبک در ورودی نمی توان هیچ گونه نمادی از شهر پیدا نمود که با آن مرتبط باشد. حتی در کاربری های تجاری موجود هیچ  فعالیتی متناسب با توانایی های

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه