سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

حفظ و نگهداشت منابع انسانی (کارکنان) :

به نظر می رسد مطالعه و تحلیل عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان موسسه می تواند زمینه را برای تقویت مسائل انگیزشی کارکنان ومتعاقباَ افزایش اثربخشی و کارایی آنها فراهم آورد که در نهایت باعث ارتقاء عملکرد و موفقیت سازمان خواهد گردید، لازم است. امروز بیش از هر زمان دیگری مشخص شده می باشد که رشد و توسعه سازمان‌ها و در پی آن یک جامعه و کشور در گرو بهره گیری صحیح از نیروی انسانی می باشد (رحمان‌پور و احمدی، 1370:  43). نیروی انسانی یکی از ورودی‌های سیستم سازمانی می‌باشد. هرچه سازمان بتواند نیروی شایسته‌تری جذب کرده و بتواند از آن نگهداری و بهره گیری موثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفق‌تر و نسبت به رقبایش پیشتر می باشد. رقابت سازمان‌ها در کسب سود بیشتر و سهم بازار و … اختصار نمی‌گردد، بلکه همه این موارد معلول یک عامل مهمتر یعنی نیروی انسانی شایسته می باشد و این نکته‌ای می باشد که سازمان‌ها به آن پی برده‌اند و در جذب این نیروها رقابت می‌کنند و کوشش می‌کنند آنها را نگه داشته و مانع از ترک خدمتشان شوند. نظام نگهداری منابع انسانی باعث می گردد در دراز مدت گردش نیروی انسانی کم شده و به بهره‌وری سازمان اضافه گردد. چه بسا در سازمانی با بهترین شیوه‌های استخدامی شایسته‌ترین افراد برگزیده و به خدمت آن سازمان درآمده باشند (نظام جذب)، سپس با روش‌های مختلف ارزیابی و آموزش (نظام بهسازی) موجبات افزایش بینش، مهارت و دانش این کارکنان فراهم شده باشد لیکن چنانچه در طول خدمت از آنها به نحو خوب و مطلوب نگهداری نشود یا در سازمان‌های دیگر جاذبه‌های بیشتر و بهتری فراهم باشد، باعث می گردد آن افراد به‌ویژه افراد خبره به راحتی سازمان مزبور را ترک کرده و جذب آن سازمان‌ها شوند و در نتیجه زحمات، کوشش‌ها و هزینه‌های مربوط به استخدام، تربیت و تجهیز نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری روی افراد به هدر می‌رود. (کاظمی، 1372 : 166)

2)تعریف عملیاتی:

جهت سنجش متغیرهای پژوهش از مدل استاندارد برگرفته از مقاله ای[1] که توسط لونگو  و مورا (2011) نگاشته شده، بهره گیری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف- سرمایه فکری: این متغیر در قالب سه خرده مقیاس سرمایه انسانی (6 شاخص)، سرمایه ساختاری (8 شاخص) و سرمایه ارتباطی (8 شاخص) و در کل توسط 22 شاخص در پرسشنامه سنجیده می گردد. شاخص های 1 تا 22 این متغیر را مورد سنجش قرار می دهند.

ب- رضایت شغلی: این متغیر توسط (15 شاخص) در پرسشنامه سنجیده می گردد. شاخص های 23 تا 37 پرسشنامه این متغیر را مورد سنجش قرار می دهند.

ج- حفظ منابع انسانی: این متغیر توسط(9 شاخص) در پرسشنامه سنجیده می گردد. شاخص های 38 تا 46 پرسشنامه این متغیر را مورد سنجش قرار می دهند.

1-1-      محدودیت های پژوهش:

مانند محدودیت‏هایی که پژوهشگر در پژوهش حاضر با آنها مواجه بوده می باشد عبارتند از:

  • گستردگی جامعه مورد پژوهش.
  • فقدان یک پایگاه اطلاعاتی مناسب و جامع درمورد موضوع پژوهش در جامعه آکادمیکی.
  • پرسشنامه: پرسشنامه خود به عنوان یک محدودیت تلقی می گردد. بدین معنا که پرسشنامه، توجه افراد را مطالعه می کند، نه واقعیت را، که این امر می تواند به عنوان یک محدودیت تلقی گردد.

[1] . The effect of intellectual capital on employees’ satisfaction and retention

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-  ا هداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.
  • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

اهداف فرعی:

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن با فرمت ورد