سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-1-   انواع سرمایه فکری

با وقوع انقلاب «تکنولوژی اطلاعات»‌، شکل گرفتن جامعه اطلاعاتی و شبکه ای و نیز رشد و توسعه سریع تکنولوژی برتر، الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییر اساسی کرده می باشد. در نتیجه این تحولات، دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی شده می باشد. در یک سازمان دانش محور، روش های سنتی حسابداری، که مبتنی بر دارائی های ملموس سازمان می باشد، برای ارزش گذاری سرمایه فکری، که بزرگترین و ارزشمندترین دارائی ناملموس سازمان ها می باشد، ناکافی می باشد. رشته نوظهور سرمایه فکری، حوزه تحقیقاتی جدیدی برای محققان و دست اندرکاران سازمانی می باشد که بر ایجاد مکانیزم های اندازه گیری جدید، برای گزارش دهی متغیرهای ناملموس مهم، مثل سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی، رضایت مشتری و نوآوری تمرکز دارد.

(Bontis et al, 1996).

سرمایه فکری تحت عناوینی همچون دارایی های ناملموس، دارایی های دانش محور، سرمایه دانشی، دارایی های اطلاعاتی، سرمایه انسانی و ارزش های پنهان سازمان بکار رفته (Bontis, 2001; Razafindrambinina & Kariodimedjo, 2011) و دربرگیرنده ابداعات، ایده ها، دانش بنیادین، روش های مختلف طراحی محصول، برنامه های کامپیوتری و نشر می باشد. بعبارت دیگر، سرمایه فکری دارایی هایی را شامل می گردد که ناملموس بوده، اما بتدریج موجب ثروت آفرینی برای سازمان ها می گردد (Gharoie Ahangar, 2011).

تاکنون، مدل های متعددی از سرمایه فکری ارائه شده که در هر یک از آنها، ابعاد متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده می باشد (Vaskeliene, 2007) و بر مبنای هر یک از ابعاد شاخص های تعریف شده، تکنیک هایی مورد بهره گیری و بهینه کاوی هایی به کار برده شده اند (Uziene, 2010). اما در مهمترین مدل، سرمایه فکری به سه بخش سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی (ساختاری) و سرمایه ارتباط ای تفکیک شده می باشد (Bontis, 1998).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لذا بطور کلی سرمایه فکری بعنوان مقوله ای که دارای سه جزء اساسی بهم وابسته می باشد نشان داده می گردد: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری/ ارتباط ای (رامیرز و دیگران، ۲۰۰۷: ۷۳۴)، که در ذیل به آنها می پردازیم.

 

نمودار 2-2: انواع سرمایه فکری(نمامیان و همکاران، 1390)

 

 

 

یک) سرمایۀ انسانی – افرادی که منبع ابداع و نوآوری هستند.

دو) سرمایۀ ساختاری – ابزاری برای تقسیم کردن و انتقال دانش به کار می­رود؛

سه) سرمایۀ ارتباط­ای- که عبارت از روابطی می باشد که در تجارت ایجاد ارزش می کند.

سرمایۀ فکری به وسیلۀ تعامل میان هر یک از عناصر سرمایۀ انسانی، ساختار و ارتباط خلق می گردد (Bentid, 2000, pp.226-251) . سرمایۀ انسانی به تنهایی قادر به ایجاد تفاوت نیست مگر آنکه با دو عنصر دیگر همراه گردد. هر کدام از این عوامل تشریح و توصیف خواهد گردید.

2-2-3-1-      سرمایۀ انسانی

سرمایۀ انسانی نشان­دهندۀ «موجودی دانش افراد یک سازمان» می باشد.(Bentis, 1999, p.396) بنتیس بر این باور می باشد که سرمایۀ انسانی به مثابه یک منبع نوآوری و نوسازی استراتژیک، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. روس و روس عقیده دارند کارکنان سرمایۀ فکری را از طریق شایستگی، توجه و چالاکی فکرشان ایجاد می­کنند. به زعم آن­ها شایستگی شامل مهارت­ها و تحصیلات فرد می­گردد، توجه دربرگیرندۀ جزء رفتاری کارکنان می­گردد و چالاکی فکری فرد را به تغییر رویه­ها و تفکر در مورد راه حل­های نواورانه مسائل قادر می­سازد. بروکنیگ معتقد می باشد که دارایی­های انسانی یک سازمان، شامل مهارت­ها، تخصص، توانایی حل مسئله و سبک­های رهبری می باشد (roos, 1997, p.418)

سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان می باشد(بونتیس و دیگران به نقل از قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵: ۱۲۸). سرمایه انسانی بعنوان دانش ترکیبی، مهارت، تجربه و توانایی یکا یک افراد سازمان تعریف می گردد(مک گیل ، ۲۰۰۶: ۲۶). این سرمایه متحرک می باشد و به سازمان خاصی تعلق ندارد زیرا کارکنان مالکان سرمایه انسانی محسوب می شوند. استوارت سرمایه انسانی را سرچشمه خلاقیت و بصیرت می داند. به نظر بونتیس نیز سرمایه انسانی مهم می باشد زیرا منبع استراتژیک خلاقیت برای سازمان به حساب می آید(نظری و هرمانس، ۲۰۰۷: ۵۹۶).

چن و همکاران عقیده دارند سرمایۀ انسانی به مثابه مبنای سرمایۀ فکری تصریح به عواملی نظیر دانش، مهارت، قابلیت و طرز تلقی کارکنان دارد، که منتج به بهبود عملکرد، جذب مشتریان و افزایش سود شرکت می­گردد. این دانش و مهارت در ذهن کارکنان جای دارد، بدین معنا که ذهن آن­ها حامل دانش و مهارت می باشد. اگر کارکنان متفکر توسط سازمان به نحو مطلوب به کار گرفته نشوند، دانش و مهارت موجود در مغز آن­ها نمی­تواند فعال گردد، یا اینکه به صورت ارزش بازاری درآید (Chen et al., 2004, pp.195-212).

سرمایۀ انسانی سبب شده می باشد که سازمان­ها تا حد زیادی به دانش و مهارت­های کارکنان برای ایجاد درآمد و رشد و همچنین، بهبود کارآیی و بهره­وری متکی شوند. منافع زیادی را می­توان از اطلاعات بیشتر درمورد سرمایۀ انسانی به دست آورد. بر اساس این اطلاعات می­توان منابع انسانی را به گونه مؤثرتری در درون سازمان­ها تخصیص داد و شکاف­های مهارتی و توانایی­های منابع انسانی را به آسانی تشخیص داد. به علاوه، سرمایۀ انسانی تسهیل کننده تهیه اطلاعات جامع­تر برای سرمایه‌گذاران یا سرمایه‌گذاران بالقوه می باشد. با وجود اهمیت روزافزون سرمایۀ انسانی، بیشتر سازمان‌ها هنوز طبق سیاق سنتی، پولی را که برای توسعۀ منابع انسانی صرف می­کنند، در صورتحساب­های مالی به عنوان یک هزینه و نه یک سرمایه­گذاری گزارش می‌کنند (Roselender, 1997,p.15).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-  ا هداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.
  • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

اهداف فرعی:

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن با فرمت ورد