مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

– بحث و نتیجه گیری

توسعه و مدیریتی که اساسش برپایه رویکردهای یک سویه بوده می باشد حوضه های رودخانه ای را به محیطهایی بسیار ناپایدار تبدیل نموده می باشد. آسیب های وارده و به خطر افتادن گسترده عملکردهای متنوع

می باشد که در نهایت ناامنی های اقتصادی و اجتماعی را در  ناپایداری اکوسیستم حوضه ها، بیانگر مفهوم کامل حوضه رودخانه ها در پی خواهد داشت . گذر از این بحران مدیریتی ، نیازمند برنامه ریزی جامع و کامل در حوضه ها می باشد که در این راستا بایستی معیارهای اکولوژیکی و اجتماعی به معیارهای پیشین اضافه گردد . و در بعد اقتصادی نیز به گونه ای روزافزون به اقتصاد زیست محیطی روی آورد  . چنین برنامه ریزی نیازمند مدلهایی می باشد که مناسبترین آنها مدلهای تحلیل سیستمی می باشد . مدل معرفی شده در این پژوهش نوعی فرآیند مطالعاتی و تحقیقاتی را برای حوضه رودخانه ها ارایه می دهد که دارای کفایت لازم بوده و با برخورداری از ویژگی جامعیت و سایر ویژگی های تحلیل شده در این مقاله ،راهبردی ارزنده در راستای استقرار تو سعه و مدیریتی پایدار در حوضه های رودخانه ای خواهد بود . به نظر می رسد همراه با الزامات ناشی از تغییرات محیطی نظیر تغییر اقلیم و تأثیر آن بر حوضه ها، ناپایداری حوضه ها تشدید گردیده و بحرانهای مدیریتی ادامه می یابد و در نتیجه روشها و مدلها نیز نیاز به بازنگری خواهند داشت بنابراین نیاز می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیران رودخانه ها کوشش نمایند روشهای خود را با تحولاتی که در مبانی علمی و نظری مربوط به حل بحرانهای مدیریتی و ناپایداری حوضه رودخانه ها در حال پیشروی می باشد ، متناسب سازند و با رویکردی غیرمتمرکز که لازمه آن قرار دادن جامعه در کانون مدیریت و تصمیم گیری حوضه ها می باشد ، دستیابی به پایداری را تسریع نمایند. اگر مدیران توان برقراری ارتباط بین امنیت زیست محیطی ، امنیت آب و امنیت غذا را در حوضه های رودخانه ای نداشته باشند، هرچند که ابزارهای مزبور را به کمال در اختیار داشته باشند استقرار توسعه و مدیریت پایدار در حوضه ها با فرآیندهای فوق العاده طولانی روبه رو خواهد گردید.

لزوم ارتباط و هماهنگی زیربخش های مدیریت و شاکله های سازمانی تصمیم گیری در یک حوضه ی آبخیز حساس و استراتژیک نظیر حوضه ی آبخیز پسیخان رود که از چندین منبع اصلی (در سطح استان) و فرعی (در سطح شهرستان) و زیربخش ها و شعبات فرعی تصمیم گیری (درسطح بخش ها و دهستان ها)، نشأت می گیرد امروزه بر تمامی دست اندرکاران امور آب و خاک، کشاورزی و محیط زیست و منابع طبیعی که در خط مقدم جبهه ی فعالیت های انسانی و آثار و بازخوردهای متقابل اکولوژیکی آن در سیستم طبیعی و پایدار قبلی قرار دارند کاملاً عیان و هویداست؛ و روی کم  پیدای موضوع، آشنایی ناکافی و در بعضی موارد ناقص و حتی اشتباه بعضی تصمیم سازان در عرصه های کشوری، استانی، شهرستانی، و در سطوح پایین تر با ماهیت پیچیده و غیرقابل انکار طبیعت حوضه های آبخیز می باشد. وجود معضلات قانونی منتج از قوانین موضوعه ی ناصحیح، ناکافی و ناکامل در این مورد که از یک سو دست ناآگاهان را باز و توانایی آگاهان را کم می کند ازجمله محدودیت های جدی تأثیر گذار بر این طریقه می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه