مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

چالشهای پیش روی آبخیزداری :

همزمان با گسترش و تعمیم مباحث مدیریت آبخیزداری به کشورهای مختلف جهان ،سیاستگزاران و برنامه ریزان  در کشورهای در حال توسعه احساس نوعی سردرگمی و عدم هماهنگی در قبال پتانسیل ها و اهداف برنامه های مدیریت آبخیزداری ،حفاظت خاک  و توسعه روستایی می کردند. این سردرگمی و ناهماهنگی باعث اجرای برنامه های غلط و ناهماهنگ و نهایتا اتلاف منابع گردید

چالش اساسی و عمده در این زمینه ( مدیریت منابع آب و آبخیزداری ) توزیع یکنواخت و مناسب و عادلانه منابع آب بین ذینفعان در بالادست و پایین دست حوزه میباشد. در اکثر کشورهای در حال توسعه مردم بالا دست اکثرا شامل کشاورزان خرده پا میباشند در حالیکه اهالی پایین دست را ساکنین شهرها و روستائیان و کشاورزان متوسط تشکیل می دهند.

کوشش دولتهای در حال توسعه در اجرای برنامه های آبخیزداری  بیشتر بر روی حفاظت از اراضی و امکانات زیر بنایی پایین دست از قبیل حفاظت از مخازن ، سیستم های آبیاری ، سیستم های تامین آب ، تولید برق و حفاظت از  جاده ها،و پلها  از رسوب گرفتگی و سیل گرفتگی متمرکز میباشد. حفاظت از تاسیسات عمومی و  نواحی نسبتا توسعه یافته پایین دست یک اولویت جدی برای اکثر دولتهای کشورهای در حال توسعه می باشد. مساله اساسی این می باشد که اجرای چنین برنامه هایی متضمن منافع اهالی بالا دست نخواهد بود. اهالی بالا دست اکثرا فاقد برق، سیستمهای آبیاری و آ اشامددنی سالم میباشند. با در نظر داشتن اینکه حفاظت از پایین دست یک راهکار کلاسیک می باشد سئوال مهم و اساسی این می باشد که چگونه و چطور میتوان کشاورزان بالا دست را متقاعد ساخت که در برنامه های آبخیزداری که هیچگونه منافعی در آن ندارند مشارکت نمایند؟ از طرف دیگر بعضی از دولتهای کشورهای در حال توسعه، تاکید و تمرکز زیادی بر روی تأثیر برنامه های آبخیزداری بر افزایش  تولید محصول غلات و تولیدات دامی در مزارع انفرادی در حوزه های آبخیز دارند که منجر به کاهش در نظر داشتن حفاظت از پایین دست و منافع ناشی از آب می گردد. علاوه بر چالش فوق، امروزه تغییرات آب و هوایی در مقیاس جهانی  (Global Climate Change)  و تغییر شرایط زیست محیطی ناشی از  آن نیز به این چالشها افزوده گردیده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه