عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

– پوشش گیاهی :

وجود پوشش گیاهی موجب افزایش مقاومت نهشته ها در برابر فرسایش می باشد، زیرا باعث نگهداشتن نهشته و رخنمونهای سنگی، در شیبهای تند شده می باشد. همچنین خاکهایی که دارای پوشش گیاهی می باشند وجود پوشش از جاری شدن روانابها ( و سیلابها ) جلوگیری می کند. در غیر اینصورت عدم پوشش گیاهی مناسب ( بدلیل قطع درختان ) باعث افزایش بار معلق رودخانه شده و حجم زیادی گل و لای به همراه روخانه حرکت خواهند نمود. خاطر نشان می گردد که در ارتباط با فرسایش خاک، با افزایش مواد آلی و درصد ذرات در اندازه‌ رُسی، پتانسیل فرسایش پذیری کاهش می یابد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

کاربری اراضی حوضه

در حوضه رودخانه پسیخان چهار کاربری عمده دیده می گردد که عمده ترین کاربری در اراضی حوضه رودخانه پسیخان بصورت مرتع، جنگل و زراعت به شکل دیم (دیم زار) می باشد. در این بین بیشترین وسعت اراضی مربوط به اراضی جنگلی با سطحی معادل 468 کیلومترمربع ، و اراضی پوشیده از آب سطحی با مساحت 5/8 کیلومتر مربع کمترین سطح را به خود اختصاص داده می باشد. به نظر می رسد شخم در جهت شیب بیش ترین اشکال فرسایش را در حوضه ایجاد کرده می باشد، زیرا بیش ترین مقدار و درصد فرسایش در این اراضی نظاره شده می باشد. تیپ غالب در جنگلهای حوضه مورد مطالعه انجیلی- ممرز بوده و به جرات می توان اذعان داشت که تمامی اراضی پوشیده از جنگل در معرض تخریب قرار داشته ودارند و به همین دلیل اراضی جنگلی با پوشش نیمه متراکم بیشترین سطح را شامل می شوند و جنگلهای متراکم فقط در مناطق صعب العبور ، مرتفع و پرشیب نظاره می شوند. در اراضی دشتی با در نظر داشتن شرایط توپوگرافی موجود و مسطح بودن آن، اراضی کشاورزی(با کشت غالب برنج) و باغها جامعیت داشته و 3/53 درصد آن را پوشش می دهد. در زیر حوضه ها تا جایی که وضعیت توپوگرافی اجازه داده تبدیل اراضی جنگلی به اراضی کشاورزی رواج داشته و این طریقه تأثیر بسزایی در سیل خیزی حوضه اعمال می کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه