عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی های دمایی حوضه

دما یکی از عناصر اساسی هواست. اگر چه اصلی‏ترین عامل ایجاد دما انرژی حاصل از جذب تابش کوتاه خورشیدی در سطح زمین می‏باشد با این حال عوامل دیگری نیز در چگونگی دمای نواحی گوناگون سطح زمین تعیین کننده‏اند که عبارتند از :

1 – شرایط تابشی و ارتباط آنها با عوارض سطح زمین2 – هدایت گرمایی در قشر فوقانی سطح زمین 3 – ارتفاع از سطح دریا 4 – جابجایی افقی و عمودی هوا5 – ابرناکی6 – جریانهای دریایی

7 – ناهمواری و جهت آفتابگیری 8 – عرض جغرافیایی 9 – تأثیر خشکی و دریا 10 – تأثیر پوشش گیاهی 11 – تأثیر شهرها و مناطق مسکونی.

اندازه درجه حرارت در یک حوضه نیز عامل تعیین کننده در بسیاری از تغییرات حوضه می باشد هر چه درجه حرارت هوا بیشتر باشد اندازه بخار آب موجود در هوا هم بیشتر می باشد. (ولایتی،سعدا…،1379)

شبکه ایستگاههای دماسنجی حوضه مطالعاتی همانند بارش و سایر پارامترها فقیر می باشد. لذا از شبکه ایستگاههای تبخیر سنجی و سینوپتیک اطراف حوضه که در آنها اندازه‏گیری درجه حرارت بعمل می‏آید کوشش گردید تا از بین این ایستگاههای موجود، تعدادی بعنوان معرف انتخاب گردند. این ایستگاهها طوری بایستی انتخاب شوند که هر کدام معرف بخشی از محدوده اطراف حوضه بوده و در مجموع کل سطح حوضه را پوشش دهند. با در نظر گرفتن اینکه در منطقه مورد مطالعه ایستگاه اندازه‏گیری درجه حرارت موجود نبوده و بخصوص در ارتفاعات و نواحی پوشیده از جنگل چنین ایستگاههایی وجود ندارد لذا انتخاب این ایستگاهها مشکل بوده اما در نهایت کوشش گردید تا ایستگاههای انتخاب شده قسمت اعظم نواحی گوناگون را پوشش دهند مشخصات ایستگاههای معرف درجه حرارت جهت تجزیه و تحلیل و واکاوی آمار دما به تبیین جدول (4-18) می‏باشد.

 

رژیم حرارتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقصود از رژیم حرارتی، تغییرات عوامل دمای هوا بر حسب زمان در عرض سال می‏باشد و همچنین افزایش ارتفاع باعث کاهش دما می‏باشد و عامل تعدیل کننده درجه حرارت می باشد برای رژیم حرارتی می‏توان از طول دوره کوتاه مدت‏تری بهره گیری نمود. زیر دما برخلاف بارندگی دارای تغییرات سالانه خیلی زیاد نیست و تغییرات ماهانه آن از سالی به سال دیگر خیلی زیاد نمی‏باشد. به همین جهت میانگین یک دوره آماری بیش از 5 سال با میانگین آماری یک دوره بیست سال یا بیشتر تغییر خیلی زیاد نمی‏کندو حداکثر از چندین دهم درجه افزایش یا کاهش نمی‏یابد. انحراف از میانگین دما در حوضه خیلی کم و آن هم بدلیل وضع جغرافیایی منطقه و تحت تأثیر قرار گرفتن توده‏های مختلف هوا با دماهای متفاوت می‏باشد که بیش 8/1 درجه تغییر نمی‏کند. پس بایستی اذهان داشت که مناطقی که دارای انحراف از میانگین خیلی کم هستند یک رژیم حرارتی یکنواخت پیروی می‏کند. برای مطالعه رژیم حرارتی حوضه آبریز چوبر شفت  5 عامل حرارتی آن طبق روشهای گفته شده استخراج و نتایج در جدول زیر ارائه گردیده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه