شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

تبخیر

پدیده تبخیر به محض نزول باران به سطح زمین و حتی قبل از آن در حین سقوط قطرات در سیکل آب در طبیعت وارد می‏گردد. تبخیر آغاز از سطح قشر نازک آبی که در اثر باران روی شاخ و برگ گیاهان را می‏پوشاند شروع می‏گردد و به تدریج که آب در سطح زمین جریان می‏یابد و قبل از اینکه به داخل زمین نفوذ نموده یا به شبکه آبهای سطحی بپیوندد ادامه پیدا می‏کند، تبخیر حتی از سطح برف به مدت طولانی و تا موقعی که بر سطح زمین باقی می باشد و غیر انجام می‏گردد.

مقادیر متنابهی آب از راه تعرق گیاهان که بوسیله ریشه‏های خود از اعماق خاک،آب مورد احتیاج رشد خود را می‏کشند، تبخیر می‏گردد این تبخیر بیولوژیک تعرق یا (Transpiration)   ( نامیده می‏گردد. بطور کلی مجموع فرآیندهایی که منجر به تبخیر از سطح آب و خاک و تعرق از سطح گیاهان می‏گردد، در اقلیم‏شناسی و هیدرولوژی بنام تبخیر و تعرق (Evapotransiration) نامیده می‏گردد و قشر آبی که بدین ترتیب از روی یک حوضه در مدت معینی خارج می‏گردد تبخیر کلی آن حوضه را در آن فاصله زمانی تشکیل می‏دهد.

پدیده تبخیر و تعرق یکی از پدیده‏های مهم در گردش آبی طبیعت می‏باشد که از عوامل مؤثر در کاهش اندازه آبدهی یک حوضه آبریز به شمار می‏رود. تبخیر از سطح حوضه عوامل مختلفی مانند درجه نمناکی زمین، پوشش گیاهی، پوشش برفی، عمق سطح آب زیرزمینی، جنس زمین و غیره تأثیر دارند. و کوشش از عوامل تأثیر گذار در اندازه تبیخر ، دما می‏باشد که ارتباط مستقیمی با مقدار تبخیر دارد.

با در نظر داشتن اینکه در حوضه آبریز ایستگاه تبخیرسنجی موجود نمی‏باشد از ایستگاههای اطراف، چند ایستگاه به عنوان معرف انتخاب و بین ارتفاع و تبخیر از طشت ارتباط مستقر نموده و تبحیر از طشت حوضه محاسبه و در جدول شماره (4- 28) منعکس شده می باشد.

با در نظر داشتن جدول (4-28) ملاحظه می گردد که در فصل تابستان و در ماههای تیر و مرداد بیشترین مقدار تبخیر به وقوع می پیوندد که به ترتیب 3/119 و 9/113 میلی متر می باشد. و حداقل تبخیر با حداقل دما همراه  می باشد بطوریکه بهمن ماه با 9/18 میلی متر دارای کمترین مقدار تبخیر می باشد.

این حوضه به جهت جایگاه جغرافیایی خاص خود و مرطوب بودن زمین و تراکم پوشش گیاهی از تبخیر و تعرق قابل ملاحظه ای برخوردار می باشد که حدود 7/752 میلی متر در سال می باشد.

درحوضه پسیخان با در نظر داشتن پوشش گیاهی متراکم و نیمه متراکم به نظرمی رسدکه تعرق قابل ملاحظه ای نیز صورت گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه