عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

تبخیر و تعرق (Evapotranspiration) :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از آنجایی که تبخیر و تعرق هر دو از عوامل کاهش هیدروژیکی بوده و د ر معاملات بیلان آبی تأثیر یکسانی دارند لذا در یک منطقه با هم در نظر گرفته شده و مورد محاسبه و یا اندازه گیری قرار می گیرند.

بیشترین توان تبخیری اتمسفر تبخیر و تعرق پتانسیل یا بالقوه (Potential evapotranspiration) نامیده می‏گردد و بیشترین ارتفاع آبی می باشد که می تواند در یک منطقه از طریق تبخیر  و تعرق گیاهی به اتمسفر بازگردد که خود بستگی به شرایط آب و هوایی آن ناحیه دارد. و مقدار آبی را که از راه تبخیر و تعرق گیاهی به اتمسفر باز می گردد تبخیر و تعرق واقعی(Actual evapotranspiration) می نامند که با بهره گیری از وسایل مختلف می تواند اندازه گیری گردد.

برای تخمین تبخیر و تعرق فرمولهای تجربی مختلفی ارائه شده می باشد این فرمولها براین اساس استوارند که آب کافی برای تبخیر در اختیار باشد.

 

4-7 1 تبخیر و تعرق پتانسیل (Potential evapotransiration) :

در اقلیم شناسی کاربردی کوشش می گردد برای تخمین تبخیر و تعرق از فرمولها و روشهایی بهره گیری گردد که اجزای آن به آسانی در اختیار باشد. روشهای متعددی برای این مقصود پیش بینی شده می باشد که معادله های تجربی تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل (ETP) مانند آنهاست. و آن حداکثر مقدار تبخیر و تعرقی می باشد که در یک وضعیت آب و هوایی مشخص در صورتی که محدودیتی از نظر آب وجود نداشته باشد صورت می‏گیرد. دو روش بسیار متداول در محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل (ETP) شامل روش های ترنت وایت (Thornth waite) و بلانی کریدل (Blaney-Criddle) می باشد.

در روشهای مذکور از داده هایی بهره گیری می گردد که در ایستگاههای هواشناسی به گونه روزانه قرائت و ثبت می گردد. برای این روشها فقط کافی می باشد آمار ماهیانه درجه حرارت هوا در اختیار باشد.

در حوضه آبریز چوبر شفت از روش ترنت وایت به علت کاربرد بهترش بهره گیری می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه