عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

وضعیت خاک  حوضه

خاک مجموعه ای از ذرات و اجسام طبیعی مرکب از مواد آلی و معدنی می باشد که پوسته‌ خارجی زمین را پوشانده و خصوصیاتی دارد که در نتیجه‌ تأثیرات متقابل آب و هوا، موجودات زنده، و توپوگرافی برروی سنگ مادر در طول زمان حاصل شده می باشد. خاک ضمن نگهداری گیاهان به عنوان تکیه گاه مکانیکی، تأمین کننده‌ آب و مواد غذایی برای آنان نیز می باشد. ( رهنمایی، محمدتقی، 1371 )

به گونه کلّی خاک حاصل فرآیند هوازدگی سنگهاست که از دو طریق به اقدام می آید. هوازدگی مکانیکی که طی آن سنگها در اثر نیروها و عوامل فیزیکی شکسته شده و به قطعات کوچکتری تبدیل می شوند و دیگر، هوازدگی شیمیایی که در اثر آن ترکیب شیمیایی سنگ تغییر می کند.

خاک به عنوان اصلی ترین فاکتور زیستی در هر ناحیه‌ جغرافیایی بوده و زمینه ساز حیات و فعالیتهای زیستی و اقتصادی بشر به شمار می رود، و به تعبیری یکی از ارگانهای پایداری بشر در روی محیط جغرافیایی می باشد. ( رمضانی، 1378 )

برای حفظ منابع خاک جهت بهره گیری آینده مان بایستی بین استعداد ذاتی خاک و بهره برداری از آن ارتباط منطقی و مناسب مستقر نمود. لذا لازم می باشد که قبل از بهره برداری و توسعه اراضی آنها را ارزیابی نموده و بر اساس استعداد و قابلیت اراضی از آن بهره برداری نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعات خاکشناسی و ارزیابی منابع اراضی، بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع می باشد. اگر اراضی برای قابلیت و استعداد خاص ذاتی خود طبقه بندی و تفکیک گردند و بهره برداری ار اراضی نیز بر اساس استعدادهای طبقه بندی شده صورت گیرد، معضلات مربوط به بهره گیری های نابجا و غیر معقولانه از زمین کاهش و باعث حفظ منابع خاک و آب می گردد. در این مطالعه کوشش می گردد که با بهره گیری از اطلاعات موجود مشخصات اراضی و خاکهای حوضه مورد ارزیابی قرار گیرد به این امید که برنامه ریزان عمران منطقه ای بتوانند با بهره گیری از آن برنامه ریزی بهره گیری از اراضی حوضه را بر پایه صحیح و منطقی استوار نمایند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه