عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

– شیب میانه

شیب میانه را از منحنی توزیع شیب به سطح بدست آورده ایم به این شکل که در روی محور افقی از نقطه 50 درصد ، عمودی رسم می کنیم تا منحنی را قطع کند سپس نقطه تقاطع را به محور عمودی وصل نموده و شیب میانه را استخراج می کنیم .

4-2-5-3- نمای شیب

کلاس شیبی می باشد که بیشترین گسترش را در سطح حوزه داشته باشد برای بدست آوردن نمای شیب می توان از جدول توزیع شیب نسبت به سطح یا هیستو گرام توزیع شیب به سطح بهره گیری نمود . در جدول شماره 11 مقادیر شیب به روشهای فوق برای حوزه و زیر حوزه ها امده می باشد .

 

4-2-6- مطالعه شیب اراضی اطراف رودخانه

اراضی اطراف رودخانه در این منطقه در پایین دست تا ارتفاعات  متوسط از مواد رسوبی بود ه و محل کشت کار و زمین های کشاورزی را تشکیل می دهد . این رسوبات حساس به فرسایش می باشند و شیب آنها به سمت رودخانه تاثیر زیادی در سیل گیری و فرسایش کناری رود خانه دارد . بطوری که اگر شیب آن کم و ظرفیت آبگیری رودخانه نیز کم باشد در مواقع سیلابی منطقه اطراف را سیل فرا گرفته و محصولات زراعی را از بین می برد . در زیر مسیر رودخانه های مهم این حوزه آورده شده می باشد .

 

4-2-6-1- رودخانه سیا مزگی 

این رودخانه از ارتفاعات پشته کوه و لاته برهنه سرچشمه می گیرد . شیب رودخانه در بالادست (از 1600 متر به بالا) زیاد ( پروفیل طولی ) و یکنواخت می باشد ، شیب جانبی در دو طرف رودخانه زیاد (بالای 30%)و بصورت دره های  V  می باشد . در ارتفاعات متوسط (400-1600) شیب متوسط ( پروفیل طولی ) دارد و شیب جانبی آن در دو طرف مانند بالا دست زیاد می باشد . در منطقه خروجی کوهستان ، رودخانه عریض شده و شیب جانبی اطراف آن با فاصله تا 1 کیلو متر که منتهی به یالهای با شیب تند می گردد . در منطقه دشتی شیب رودخانه با شیب اطراف برابر و خیلی کم شیب ( کمتر از 3% ) می باشد .


 

4-2-6-2- رودخانه چوبر

این رودخانه در شرق رود خانه سیلاه مزگی قرار دارد و از ارتفاعات خرم کیش سر چشمه می گیرد . در ارتفاعات بالای 1500 متر شیب طولی ، تند و یکنواخت و شیب جانبی دو طرف رودخانه بصورت دره عمیق و شیب تند می باشد در ارتفاعات متوسط (450-1500) شیب طولی متوسط ( پروفیل طولی )و شیب جانبی اطراف آن به صورت دره عمیق با شیب تند می باشد ، در ارتفاعات پایین دست در محل خروجی اطراف رودخانه از مواد رسوبی بوده و در آن کشت و زرع انجام می شود و شیب جانبی تا حدود 1 کیلو متر ازرودخانه کمتر از 5 درصد می باشد و در محل دشتی تا محل اتصال به سیاه مزگی شیب طولی آن کمتر از 2% می باشد .

 

4-2-6-3- رودخانه پسیخان

این رودخانه از به هم پیوستن دو رودخانه فوق در منطقه دشتی به وجودمی آید و تا منطقه با تلاقی مرداب انزلی ادامه دارد و شیب آن از بالا به پایین ، خیلی جزئی کم می گردد که شیب طولی و جانبی آنها کمتر از 1% می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه