عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیریت جامع حوزه های آبخیز راهکاری کارامد:

جهت نیل به اهداف مدیریت منابع آب و آبخیزداری و برون رفت از چالشهای موجود پیش روی ، امروزه اندیشمندان  علوم آبخیزداری  و مدیریت منابع آب  راهکار مدیریت یکپارچه حوزه های آبخیز (Integrated Watershed Management) را پیشنهاد و اجرا  می نمایند.  در این راهکار توجه جدی به حوزه آبخیز بعنوان واحد برنامه ریزی و اجرا  مد نظر میباشد. تهیه و تامین بهینه منابع آب در محدوده حوزه های آبخیز و در راستای حفظ یکپارچگی اکولوژیکی  همیشه بعنوان یک بحث جدی و چالش برانگیز مابین جوامع مدنی ، بخش خصوصی و دولت مطرح بوده و هست . درک واقعی و درست از آبخیزداری و مدیریت حوزه های آبخیز در گرو شناخت ذینفعان متعدد در داخل حوزه ها میباشد که متضمن ترکیب اجرایی سیاستهای دولتی بالا به پایین  ( Top -Down) و  فرایندهای مشارکت مردمی  بشکل پایین به بالا ( Bottom – Up ) میباشد. این امر باعث تقویت روابط نهادهای فرا  بخشی  و بین بخشی خواهد گردید. همچنین درک تفاوت دیدگاهها و نقاط مطلوب هر یک از این بخشها میتواند بعنوان یک فرصت مناسب  برای شروع مباحثات و نشستهای جدی برای مدیریت منابع و نیز شناخت نقاط تفرق و مورد چالش در خصوص نحوه و اندازه دسترسی به منابع طبیعی موجود در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی  بدل گردد. این نوع نگاه و درک از آبخیزداری در سرتاسر جهان به منصه ظهور رسیده می باشد . در کشور ما نیز تفکر مدیریت یکپارچه حوزه های آبخیز و تلفیق سیاستهای دولتی و راهکارهای مشارکت مردمی در حال رشد و گسترش می باشد . بحث مدیریت آبخیزداری کلان حوزه هایی نظیر سفیدرود و تاسیس ستادهای هماهنگی این کلان حوزه ها و یا طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک در پسیخان رود  با هدف مشارکت مردم دقیقا در این راستا صورت گرفته می باشد . هر چند در مقام اقدام هنوز جایگاه واقعی این ستادها و طرحها تبیین و روشن نگردیده می باشد معهذا نفس این حرکت و برنامه میتواند بسیار مثبت و در راستای مدیریت جامع و یکپارچه حوزه های آبخیز ارزیابی گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه