عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر مشارکت مردم در مدیریت جامع حوزه های آبخیز

مدیریت جامع محلی برای اعمال برنامه ها و راهکارهای جمعی و جامعه محور می باشد لذا برای تضمین موفقیت چنین برنامه هایی منافع مردم و آبخیزنشینان بایستی بدرستی شناخته شده و مورد توجه قرار گیرند . امروزه مشارکت مردمی بتدریج جایگاه خود را در بین سازمانها و ارگانهای دولتی مسئول در کلیه زمینه ها بدست می اورد. راهکارهای مشارکتی در برنامه ریزی ، طراحی، اجرا و ارزیابی پروژه های مختلف بعنوان راهکارهایی  مطمئن و کارا مد نظر قرار گرفته و بکار گرفته میشوند. در بحث  مشارکت موضوع اساسی و مهم  هدف از مشارکت میباشد . آن چیز که که در بین تمامی اشکال مشارکت از قبیل مشارکت اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی، آموزشی ، فرهنگی و …  بعنوان وجه مشترک مطرح می باشد علاوه بر هدفمندی و همگرایی فعالیتها ، وجود نوعی اگاهی و شناخت نسبت به موضوع مورد مشارکت می باشد. یعنی اینکه افراد مشارکت کننده لزوما می دانند که برای چه گرد هم امده و بدنبال نیل به کدامین هدف هستند. قبول این مطلب که مشارکت در جوهره خود نوعی اگاهی را در بر دارد و این اگاهی بعنوان اساسی ترین عنصر در مباحث مشارکتی می باشد راه را  برای  ورود سرفصل های دیگری در بحث مشارکت باز می ‌کند که عمده ترین انها عبارتند از :

– احساس نیاز و ضرورت : گروهی که قصد مشارکت در امری را دارد بدون تردید نیاز و احتیاج خود و جامعه اش را به امر مذکور احسا س کرده و با مشارکت خود در صدد رفع نیاز و کمبود خود خواهند بود . بدون احساس نیاز و ضرورت جوامع امید به مشارکت مردم خیالی خام و بیهوده می باشد.

– اراده و خواست مردم: اقدام به انجام هر نوع کار جمعی که افراد بدون میل و اراده خود آن را انحام می دهند و اجبار در پشت ان نهفته می باشد  حداکثر میتواند به عنوان بیگاری مطرح گردد هر چند که دارای وجوهی از مشارکت همچون هدفمندی و همگرایی باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– انتخابی بودن : یکی از مهمترین عناصر در بازشناسی رفتارهای مشارکت جویانه بحث انتخابی بودن رفتار می باشد. رفتاری و عملی مشارکت جویانه می باشد  که بر اساس انتخاب افراد از بین گزینه های مختلف پیشنهادی صورت گرفته باشد. ارائه یک راه حل واحد و توقع مشارکت مردم در اجرای این راه حل منحصر بفرد را نمیتوان امری مشارکت جویانه نامید. در صورت ارائه گزینه های مختلف و انتخاب گزینه مورد نظر توسط افراد مسئولیت پذیری و پاسخگویی نیز به نحوی مناسب نهادینه خواهد گردید.

با در نظر داشتن مسائل مطرح شده چنین می توان گفت که مشارکت فرایندی می باشد فعال، اگاه، ازاد و مسئول. هرگاه مشارکتی با چنین عناصر و فاکتورهایی  همراه باشد میتوان به آن “مشارکت مردمی ”    (participation people’s) اطلاق نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه