مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سایر عوامل موثر در مدیریت حوزه های آبخیز:

همانگونه که تصریح گردید حوزه آبخیز منطقی ترین و کاراترین واحد مدیریت و برنامه ریزی منابع طبیعی بشمار میرود . حوزه های ابخیز ظرف و معرف  فرایندهای جغرافیایی و اکولوژیکی مرتبط با اب سطحی و حرکت آن بسمت یک خروجی واحد هستند. نقطه ثقل تمرکز بر روی آبخیزداری بواسطه حفظ سلامت اکولوژیکی در داخل حوزه آبخیز می باشد.  این امر بواسطه کنترل کیفیت و کمیت منابع آب صورت میگیرد. این امر موضوعی چند بعدی و فعالیتی کاملا مشارکت جویانه می باشد  که نیازمند همکاری و همراهی  کلیه ذینفعان و مشارکت  متخصصان بخشهای علمی از قبیل زمین شناسی ،  اکولوژی ، اقتصاد محیط زیست ، خاکشناسی ، هیدرولوؤی و علوم اجتماعی میباشد. این امر بمنزله راهنمایی و سازماندهی مردم بمنظور بهره گیری  بهینه و پایدار از منابع حوزه های آبخیز از قبیل آب و خاک و پوشش گیاهی و …. در راستای تامین انواع کالاها و خدمات مورد نیاز بدون ایجاد تاثیرات مخرب بر محیط زیست و اکولوژی حوزه میباشد. ارتباط ما بین کاربری اراضی ، خاک و آب همجنین  ترکیب نواحی و اراضی پایین دست و بالا دست و نیز ارتباطات ذینفعان متعدد حوزه  از موارد اساسی و مورد توجه در این زمینه میباشد. پس مشارکت و همکاری کلیه ذینفعان جهت نیل به مدیریت موفق و پایدار حوزه های آبخیز بسیار تعیین کننده میباشد.

توسعه منابع انسانی مرتبط با آبخیزداری ( ظرفیت سازی):

جهت اجرای مناسب و موفق برنامه های طراحی شده ابخیزداری و بمنظور رفع مسایل و معضلات موجود در عرصه های منابع طبیعی  و در راستای نیل به توسعه پایدار ، افراد و سازمانها نیاز مبرم به ایجاد ظرفیتهای جدید در زمینه های فناوریهای جدید و  ابداع نواوریهای مطابق با شرایط محیطی خود را دارند. ایجاد و یا توسعه ظرفیتهای جدید در عرصه ابخیزداری با هدف تامین و ایجاد اطمینان برای آبخیزنشینان می باشد که نیازها و احتیاجات انان بدرستی شناخته و محترم شمرده میشوند و آنان تأثیر موثری در برنامه ریزی ، طراحی و اجرا  خواهند داشت . پایداری و موفقیت مدیریت منابع طبیعی منوط به  ظرفیتهای مناسب فعالین و نهادهای مرتبط با ان  بمنظور تامین همکاریها و نظارتها و طرفداری از فرایندهای مورد نظر  میباشد.  البته توسعه ظرفیتها بتتهایی کافی نمیباشند اما عدم توسعه  ظرفیتهای مناسب  باعث میگردد که همکاریها و کمکهای مالی ، سازمانی و نهادی  و  غیره نه موفق و نه پایدار باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه