عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف و مقصود اصلی از توسعه ظرفیتها در مدیریت  آبخیزداری  بشرح ذیل میباشند:

– ایجاد  زمینه ها و بسترهای  علمی و فنی  بمنظور تسهیل و بهبود مذاکرات و تصمیم سازیها

–  بهبود و اصلاح مهارتهایی که جهت تغییر شرایط مورد نیاز میباشند

–   بهبود فعالیتها و روشهای مدیریتی

–   پرورش و تاسیس نهادهایی بمنظور تقویت و ارتقا همکاریها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهدافی که بایستی این فعالیتها را راهبری کنند  شامل تقویت و ارتقا و روزامد ساختن دانشها ، ارتباطات و مهارتهای مدیریتی ضروری جهت تغییر کارامد موارد موجود در مدیریت پایدار منابع آب و همچنین ارتقائ سطح انتشار اطلاعات در میان جوامع محلی ، سیاستگزاران ، دانشگاهیان و سایر نهادها میباشند.

علاوه بر  بخشها و سازمانهای  مختلف دولتی و غیر دولتی ، آبخیزداری بسیاری از بخشهای دیگر از قبیل جنگلداری ، کشاورزی ، آبزی پروری ، صنعت را نیز درگیر کار خواهد نمود. پس دانشی مورد نیاز می باشد که قابلیت توسعه سطح مهارتهای تمامی آبخیزنشینان و ذینفعان حوزه را داشته و بعنوان سیاستگزار بتواند ابزار لازم برای مواجهه یا همزیستی با انواع شرایط ممکنه را در شرایط متغیر اجتماعی و زیست محیطی ارائه نماید . بهرحال  مجموعه ای  از اقدامات  و  راهکارهای آموزشی مختلف میتواند در این راستا و در جهت ارزیابی دقیق تر نیازهای  توسعه ظرفیتها در جوامع مختلف بکار گرفته گردد این اقدامات  و راهکارهای آموزشی میتواند شامل موارد ذیل گردد:

–  بسته اجرایی جهت سیاستگزاران و مدیران ارشد که میتواند حاوی اطلاعات پیشرفته و اساسی باشد

–  بسته ای برای مدیران منطقه ای که مسئولیت آبخیزداری و بخشهای مربوط به ان را عهده دار میباشند.

– بسته ای برای مدیران محلی بعنوان روسای ادارات و سازمانهایی که مستقیما در مدیریت حوزه ها دخیل   میباشند و همچنین برای صاحبان مزارع و مسئولین شوراهای  روستایی

– بسته های تحلیلی سیاستی و برنامه ریزی برای طراحان و برنامه ریزان در سطح ملی

– بسته های آموزشی جهت افرادی که مستقیما در حوزه ها مشغول بکار میباشند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه