مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرسایش در حوضه

فرسایش به فرآیندی گفته می گردد که طی آن ذرات خاک از بستر اصلی خود جدا شده و به کمک یک عامل انتقال دهنده به مکان دیگر حمل می گردد.بطور کلی از عوامل موثر در فرسایش می توان به 1- عوامل اقلیمی 2- فرسایش پذیری خاک 3- شیب زمین 4- پوشش گیاهی و 5- مدیریت نحوه بهره برداری از اراضی

به علت اختلاف ارتفاع زیاد فرسایش زیادی بین سرچشمه تا مصب آبهای روان هست.هر گونه تغییر در ریخت شناسی رودخانه و فرسایش درآن به دلیل قرار گرفتن روستاهای بسیاری در اطراف آن باعث صدماتی به زمینهای کشاورزی، منازل مردم و راههای ارتباطی خواهد گردید.

در حوضه رودخانه پسیخان فرسایش هم به دلیل عوامل طبیعی و هم عوامل انسانی قابل نظاره می باشد. از عوامل طبیعی می توان به سست بودن جنس سنگها و خاکه و وجود رطوبت و بارندگی و جریانهای رودخانه ای و … و از عوامل انسانی می توان به تجاوز به حریم رودخانه، تغییر کاربری اراضی ، بهره برداری از معادن شن و ماسه و درنتیجه تغییر مسیر رودخانه هنگام سیلابی شدن تصریح نمود.عوامل فرسایشی به ترتیب اهمیتی که در فرسایش پذیری نواحی حوضه پسیخان بعهده دارند عبارتنداز: بهره برداری از اراضی و عملیات زراعی بدون در نظر داشتن تدابیر حفاظتی مربوط می گردد ، بیشترین تاثیر را در فرسایش بر جای می گذارد. همچنین بافت و ساختمان خاک که در اغلب نواحی بدلیل وجود انواع خاکهای رسی زمینه برای فرسایش را مساعد می نماید. طول شیب و درصد شیب حوضه پسیخان نیز تأثیر زادی در فرسایش کناره ای دارد.

4-15- پوشش گیاهی حوضه

پوشش گیاهی به عنوان یکی از اصلی ترین عناصر اکوسیستم های طبیعی از ابعاد مختلف دارای تأثیر و اهمیت می باشد.           پوشش گیاهی در هر ناحیه متأثر از سه عامل اقلیم،توپوگرافی و خاک می باشد، از نظر توپوگرافی منطقه مورد مطالعه از سه واحد اکولوژیک جلگه و دشت، کوهپایه و کوهستان تشکیل شده می باشد که در این سه واحد تأثیر خاک و اقلیم با در نظر داشتن حرکت آبهای جاری و سیستمهای فرسایشی، سیمای اکولوژیک خاصّی را از نظر پوشش گیاهی به وجودآورده می باشد. ( رمضانی، بهمن، 1378 )

با در نظر داشتن موارد فوق طبعاً مطالعه پوشش گیاهی اطلاعات سودمند و ضروری را جهت اعمال مدیریت و حفظ حوضه های آبریز بدست خواهد داد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه