عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خاکهای کوهستانی ( 500 الی 2000 متر و بالاتر ) :

خاکهای کوهستانی در نتیجه تضاد شدید اقلیمی و بارشهای فراوان و تند تشکیل می شوند و در نقاطی، که فقدان پوشش گیاهی بیشتر از سایر نقاط می باشد، چشم گیرترند. این خاکها کم عمق بوده و زراعت در آنها غیر از در نواحی بسیار محدود، امکان پذیر نمی باشد. این خاکها غالباً از جنگل و مرتع ( انبوه و تنک ) پوشیده شده می باشد. خاکهای کوهستانی به 4 گروه تقسیم می شوند : 1 ـ لیتوسل ناشی از سنگ آهک2 ـ لیتوسل ناشی از خاکهای قهوه ای جنگلی رندزینال 3 ـ لیتوسل ناشی از خاک های پدزولیک 4 ـ لیتوسل متشکل از سنگهای خروجی.

در این نوع خاکها، سنگ مادر دیده نمی گردد و تنها در نقاطی که خاک در اثر فرسایش از بین رفته باشد، سنگ مادر برونزد پیدا می کند.

 

 

4 ـ 9-  منابع اراضی

کلیه اراضی یک حوضه آبریز یا یک منطقه با در نظر داشتن عوامل محیطی به عنوان منابع اراضی آن منطقه یا حوضه ‏نامیده می گردد. با در نظر داشتن استانداردها و دستورالعملهای موجود در کشور و بازدید صحرایی و با بهره گیری از اطلاعات و منابع موجود، منابع اراضی حوضه مورد مطالعه از نظر شکل ظاهری و فیزیوگرافی به 3 تیپ اصلی Land type  تقسیم می گردد. هر یک از این تیپها نیز بر اساس تقسیمات ژئومورفولوژی به چند واحد اراضی Land Unit  تقسیم می گردد. که در حوضه چوبر به 4 واحد اراضی تفکیک گردیده می باشد. و هر واحد اراضی بر اساس مشخصات خاک و اقلیم به اجزاء کوچکتر به نام اجزاء واحد اراضی Land component  تقسیم بندی می شوند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه