مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

گروههای هیدرولیکی خاکها

گروه هیدرولیکی خاک اثر مهمی روی ارتفاع رواناب دارد. جهت بدست آوردن مقادیر CN  در منحنی‏های ( Curve number  ) که منجر به دستیابی ارتفاع هرزآب از حوضه می گردد دانستن نوع گروه هیدرولوژیک خاک لازم است. هنگامیکه هرزآب ناشی از یک رگبار برای مطالعه سیلابها مورد مطالعه باشد، خصوصیات خاک می تواند با یک پارامتر هیدلولوژیکی اظهار گردد، که حداقل سرعت نفوذپذیری در حالت مرطوب بودن طولانی مدت می باشد. نوع سطح و افقهای خاک نیز در نظر گرفته می گردد، تمامی خاکها بر اساس پتانسیل ایجاد رواناب در 4 گروه ئیدرولوژیکی تقسیم بندی می‏شوند که هر گروه می تواند در صورت نیاز، با دقت بیشتر به زیرگروههایی تقسیم گردد. ( هنری، حکیمیان، 1380 )

گروههای اصلی هیدرولوژیکی خاک تعیین شده از روش SCS  عبارتند از:

گروهA  : خاکهایی هستند که آبدوی کمی تولید می کنند. این خاکها حتی هنگامی که کاملاً خیس ( مرطوب ) باشند قابلیت نفوذ زیادی دارند مانند خاکهای ماسه ای یا شنی با عمق زیاد نفوذپذیری این خاکها بین 5/7 تا 6/11 سانتی متر در ساعت متغیر می باشد.

گروهB  : خاکهایی هستند که رواناب متوسطی تولید می کنند. این خاکها حتی هنگامی که کاملاً‌ خیس باشند قابلیت نفوذ متوسطی دارند. در این گروه خاکها می توان خاکهای با بافت نسبتاً ریز مانند خاکهای شنی لومی، خاکهای شنی همراه با مقدار کمی رس را نام برد. نفوذپذیری آنها بین 8/3 تا 5/7 سانتی متر در ساعت می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گروهC  : خاکهایی هستند که آبروی نسبتاً زیاد تولید می کنند. قابلیت نفوذ این خاکها هنگامی که کاملاً خیس باشند نسبتاً کم می باشد. اغلب دارای بافت سنگین تا خیلی سنگین می باشند. مانند خاکهای مخلوط رس و سیلت و همچنین خاکهای لوم رسی، دوپروفیل بعضی از این خاکها یک لایه غیرقابل نفوذ هست، نفوذپذیری این خاکها بین 3/1 تا 8/3 سانتیمتر در ساعت می باشد.

گروهD  : خاکهایی هستند که رواناب زیادی تولید می کنند و قابلیت نفوذ آنها هنگامی که مرطوب باشند کم می باشد. نفوذپذیری آنها کمتر از 3/1 سانتیمتر در ساعت می باشد.

با در نظر داشتن بافت خاکهای سطحی، درز و شکافهای موجود، مطالعه تحت لایه های زیرین و سایر عوامل دخیل در تعیین پارامتر مذکور گروه هیدرولوژیکی خاکها طبق روش بخش حفاظت خاک آمریکا موسوم به ( SCS  ) Soil conservation service  مشخص می گردد. پس با در نظر داشتن جمیع جهات گروه هیدرولوژیکی خاکهای منطقه از گروه C  و B تعیین گردید. هرچند که در بعضی از اجزاء واحدهای اراضی بر اساس بافت خاک مثل اینکهً می تواند جزو گروه هیدرولوژیکی دیگر قرار گیرد، اما چنانچه که گفته گردید با در نظر گرفتن سایر عوامل مربوط به خاک و همچنین بخاطر وسعت زیاد اراضی که اکثراً‌ در گروه هیدرولوژیکی B و C  قرار می گیرند، گروه هیدرولوژیکی خاکهای منطقه تعیین گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه