مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

– تحلیل منطقه ای آبدهی ماهانه و سالانه حوضه پسیخان  

در مطالعه رژیم آبدهی حوضه، ارتباط همبستگی بین ایستگاه های منطقه ایجاد گردید. برای ایجاد ارتباط منطقه ای بین دبی و مساحت، جهت برآورد رژیم آبدهی حوضه پسیخان از آمار ایستگاه های مجاور حوضه بهره گیری شده می باشد. ارتباط آبدهی سالانه و ماهانه حوضه در جدول شماره (4-35) ارائه شده می باشد. در این ارتباط A مساحت حوضه (برحسب کیلومترمربع) و Q دبی (برحسب مترمکعب برثانیه) می باشد. نتایج این روابط (متوسط ماهانه و سالانه) در جدول شماره (4-36) نشان داده شده می باشد(شادپور، 1390).

 

4-10-2- تجزیه و تحلیل آمار روزانه جریان

4-10-2-1- محاسبه متوسط دبی ماهانه و سالانه

آمار روزانه دبی جریان رودخانه پسیخان برای محاسبه متوسط دبی ماهانه و سالانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد . برای تعیین دبی های متوسط ماهانه و سالانه آمار در دسترس از سال 1364 لغایت 1372 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد . جدول شماره (4-36) آبدهی متوسط ماهانه ، سالانه و روزانه ایستگاه پسیخان را نشان می دهد . بر اساس جدول مذکور آبدهی متوسط سالانه این رودخانه 1/23 متر مکعب بر ثانیه می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه