مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

دلبازی

یکی دیگر از راهبردهای رسیدن به پذیرندگی در ورودی دلبازی می باشد که این حس از طریق حضور عناصر طبیعی و حفظ تقویت دیدها و مناظر ایجاد می گردد. در این ورودی بایستی گفت که وجود عناصری طبیعی که بتواند فضا را دلپذیر کرده و به صورت تدریجی ورودی را به محیط مصنوع تبدیل کند بیشتر فضاها رها شده و این خود باعث شده کمتر عاملی در خصوص دلبازی در این ورودی نمایان گردد تا باعث گردد رانندگان سرعت خود را کاهش دهند.

 

در مورد حضور عناصر طبیعی در محدوده مورد مطالعه بایستی این چنین گفت که همانطور که درتصاویر پیداست کاشت پوشش گیاهی در ابتدای مسیر ورودی درطرفین جاده از ضعف بسیار شدیدی برخوردار می باشد. با در نظر داشتن اینکه اقلیم شهر بندرانزلی متناسب با رشد گیاهان می باشد انتظار می رود که حداقل در این راستا (پوشش گیاهی) تدابیر خاصی اندیشیده شده باشد که متاسفانه به غیر از در چند نقطه، باقی جاهای مسیر ورودی فاقد پوشش گیاهی در طرفین جاده می باشد.

همانطور که کاشت پوشش گیاهی به دلبازی کمک می کند حفظ عناصر طبیعی اعم از دریاچه، کوه وجنگل نیز به القا این حس کمک می کند. در ورودی مورد مطالعه توپوگرافی از قاعده منظمی پیروی می کند و هیچ نوع پستی و بلندی نظاره نمی گردد درکل می توان از پوشش گیاهی به عنوان یک نوع

 

تحدید برای راهبرد دلبازی و همچنین یک ضعف در وضع موجود نام برد که در نظر داشتن آن نشده و نمی توان فرقی بین این ورودی (شهر بندرانزلی) با ورودی یک شهر بیابانی دید.

مبحث دیگری که می توان به آن در راستای دلبازی ورودی مورد مطالعه توجه نمود حفظ و تقویت دیدها و مناظر می باشد. برای این مقصود یکی از روشها بسته شدن دید به عناصر کالبدی و احجام می باشد. در واقع در این روش به دنبال معطوف کردن دید فرد به سمت عناصر شاخص هستیم. در عرصه های فضای ورودی با در نظر داشتن همنشینی محیط طبیعی یا محیط مصنوع، دیدهای محلی، راهبردی ومحوری به مناظر شاخص طبیعی و مصنوع واقع در فضای اطراف محور. نه تنها بر غنای حسی حوزه ها و مفرح بودن آن می افزاید، بلکه با تاکید بر این نقاط شاخص، مخاطب می تواند جایگاه خود را با آنها ارزیابی کند. از مهمترین دیدها و چشم اندازهایی که در بعضی از ورودی شهرها که معمولا در اثر نقاط مسلط ارتفاعی در محور ورودی – که بایستی حفظ گردد. نظاره می گردد، دید گسترده به دور نمای شهر(سیلوئت شهر) می باشد که باعث می گردد دریافتی سریع و کلی از شهر صورت گرفته و خط آسمان شهر که معرف و شاخص هویت شهر می باشد به همراه تلفیقی از توپوگرافی و فرم ساختاری شهر در ذهن ناظر ایجاد و تصویر و معنایی مطلوب از ورود به شهر تشکیل گردد. در جدول فوق انواع دید که ممکن می باشد در فضای ورودی شهر ایجاد گردد، مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه