متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

  • مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی

مسئولیت پذیری از ویژگی های اصیل بشر می باشد، که رشد و تکامل فرد، جامعه انسانی و همچنین حفاظت از طبیعت در گرو آن می باشد. به این شکل که از طریق مسئولیت پذیری، ارتباط بشر با خود، هم نوعان و طبیعت متعادل می گردد(سهیلی، 1387).گلاسر(1995) مسئولیت را با سلامت روانی ارتباط می دهد و می گوید افراد هر قدر مسئولیت بیشتری داشته باشند از لحاظ سلامت روانی سالم تر هستند و بلعکس( جورج و کریستانی؛ ترجمه فلاحی و حاجیلو،1383).الیس(1973) فرد را در مرکز عالم قرار می دهد و او را مسئول اعمال و احساسات خویش می داند. بروئر(2001)احساس مسئولیت را  بیانگر نوعی توجه ومهارت می داند که مانند هر نوع توجه و مهارت دیگر آموختنی و اکتسابی می باشد.

  • اقرار به اشتباهات و شکست ها

منشا بسیاری ازاختلا فات این می باشد که هر یک ازطرفین خود و یا رفتارخود را کاملا صحیح و به جا می پندارد و برسر این عقیده پافشاری می کنند و در بعضی شرایط فرد حاضر به قبول هیچ نظریه و یا تغییر در رفتار خود هم نیست که همین امر سبب بسیاری از لجبازی ها  و  بگو مگوها  می گردد. افرادی که خودخواه و مغرور نباشند و خود را کمال مطلق ندانند قبول دارند که بشر جایزالخطاست و راحت تر می توانند به اشتباهات خود اقرار کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اقرار به اشتباه پیامدهای مثبتی دربردارد، مثلا فرد کوشش می کند خطای خود را تکرار نکند و یا درصدد جبران برآید و یا حداقل به صورت لفظی عذرخواهی کند. که هریک  از این موارد  سبب می گردد دیگران پیش روی فرد انعطاف بیشتری داشته و گذشت و چشم پوشی از گناه را راحت تر بپذیرند.  اما وقتی فردی با لجاجت همه ی اعمال خود را درست می پندارد  دیگران  نیز  در برابرش جبهه گیری کرده  و پیامدهای منفی زیرا  لجاجت، مقابله به مثل  و  یا  بحث  و جدل های بی مورد وکدورت و… پدید می آید.
گاهی افراد تصور می کنند اقرار به اشتباه سبب کم شدن اقتدار و یا ضعف شخصیتشان می گردد درحالی که برعکس این تصور می توان گفت کسی که بتواند به خطای خود اعتراف کند نشان می دهد که از دید وسیعی برخوردار می باشد که  قادر می باشد تمام زوایای بیرونی و درونی خود را ببیند و حتی مورد قضاوت قرار دهد و این که دارای یک حس عدالت خواهی در درون خود و عاری از خودخواهی های انسانی می باشد و اینها همه نشان دهنده یک شخصیت والای انسانی می باشد و برکرامت و منزلت بشر می افزاید و مردم نیز نسبت به  چنین  افرادی  محبت  بیشتری  احساس  می کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1  هدف کلی

مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتارشهروندی مشتری با لحاظ کردن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان.

1-4-2  اهداف جزئی:

  1. مطالعه تأثیر هوش اخلاقی کارکنان بر رفتارشهروندی مشتری.
  2. مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی با در نظر داشتن تأثیر هوش اخلاقی کارکنان بررفتارشهروندی مشتری.
  3. مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان  با فرمت ورد