سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-3-1-   سرمایه ساختاری

سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمان می گردد(رز و رز به نقل از قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵: ۱۲۹). که شامل نرم افزارهای اختصاصی، برنامه های کامپیوتری، پایگاه داده ها، ساختار سازمانی، حق ثبت و بهره برداری، مارک تجاری و دارایی های مشابه می گردد که بهره وری در سازمان را طرفداری می کنند(مک گیل، ۲۰۰۶: ۲۶). سرمایه ساختاری نماینده آن دسته از دارایی هایی می باشد که از افراد درون سازمان مجزا هستند( مک گیل، ۲۰۰۶: ۲۷). سرمایه انسانی عامل اساسی در گسترش سرمایه ساختاری به شمار می رود، پس سرمایه ساختاری متکی به سرمایه انسانی می باشد. سرمایه ساختاری دانشی می باشد که در شرکت هنگامی که کارکنان شب به خانه می طریقه باقی می ماند، پس کمپانی مالک سرمایه ساختاری می باشد. بعنوان مثال جواز یا پروانه ساخت توسط سرمایه انسانی خلق می گردد، اما بعد از خلق آنها به کمپانی تعلق دارند(نظری و هرمانس، ۲۰۰۷: ۵۹۶). به گونه کلی سرمایه­های انسانی هر شب به خانه­هایشان باز می­گردند. وظیفه مدیران ساخت دارایی‌های دانشی می باشد که شب به خانه بازنگردند. این مهم می­تواند از طریق سرمایۀساختاری که شامل فناوری­ها، شبکۀ داده­ها، نشر، فرایندها و سازمان می­گردد انجام گردد (Brown, 2002, p.38).

سرمایۀ ساختاری، محیطی ایجاد می­کند که دانش از طریق آن، خلق و آمادۀ ورود به بازار می­گردد (Sveiby, 1997,p.47  .( ایجاد بانک دانش امکان استفادۀ دوبارۀ دانش را می­دهد. سرمایۀ ساختاری یک سازمان بایستی نقشه و راهنمایی برای دارایی­های سرمایۀفکری ایجاد کند؛ برای مثال، کجا به دنبال دانش بگردیم و یا چه فردی بهترین مهارت­ها را داراست؟ تنها دانش سازمان که بایستی به عنوان راهنما بهره گیری گردد، دانشی می باشد که مستقیماً با استراتژی­های اصلی سازمان مرتبط می باشد. این دانش بایستی منجر به نتایج عملکرد بهتر گردد. اگر به دنبال یافتن چیزی باشید، با انبوهی از اطلاعات بی‌معنا مواجه خواهید گردید که نیازمندمرتب­سازی برای یافتن هدف مورد نظر می باشد (Brown, 2002,p.39).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-3-2-   سرمایۀ ارتباط­ای

موضوع اصلی سرمایۀ ارتباط­ای، دانش موجود در مسیرهای بازاریابی و روابط با مشتریان می باشد سرمایۀ مشتری نشان­دهندۀ توانایی بالقوه یک سازمان به سبب عوامل نامشهود بیرونی می باشد. گرچه اصطلاح سرمایۀ مشتری در آغاز توسط هیوبرتساینتانج مطرح گردید، اما تعاریف جدید مفهوم ان را به سرمایۀ ارتباط­ای توسعه داده که شامل دانش موجود در همۀ روابطی می باشد که سازمان با مشتریان، رقبا، تأمین‌کنندگان، انجمن­های تجاری و یا دولت مستقر می­کند (Bentis, 1999, p.398). به علاوه، روس و روس اظهار می­کنند که سرمایۀ ارتباط­ای شامل روابط با ذی­نفعان درون و بیرون سازمان می باشد (Roos, 1997, p.417). سرمایه مشتری ارزشی می باشد که مشتریان سازمان برای سازمان قائل اند(مک گیل، ۲۰۰۶: ۲۷). این ارزش بوسیله ارتباطات بین سازمان و مشتریانش شکل می گیرد(همان ). سرمایه فکری شامل مواردی نظیر ارزش امتیازات تحت تملک شرکت، روابط آن با مردم و سازمان های مرتبط با مشتریان، سهم بازار، نرخ حفظ یا از دست دادن مشتریان و همچنین سودآوری خالص به ازای هر مشتری می گردد(موریتسن و دیگران به نقل از رستمی و رستمی، ۱۳۸۲: ۵۷). در تعاریف جدید، مفهوم سرمایه مشتری را به سرمایه ارتباط ای توسعه داده اند که شامل دانش موجود در همه روابطی می باشد که سازمان با مشتریان، رقبا، تامین کنندگان، انجمن ها یا دولت مستقر می کند(بونتیس به نقل از قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵: ۱۳۰).همچنین، چن و همکاران سرمایۀ مشتری را در قالب قابلیت بازاریابی، شدت بازار و وفاداری مشتری طبقه­بندی می­کنند. این توجه بر تأثیر خدمات و تأثیر ان بر روابط علّی بین رضایت کارکنان، رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان و عملکرد مالی تاکید دارد (Chen,2004,p.197).

فورئل در مطالعات خود دریافته می باشد که رضایت مشتریان می­تواند رابطۀ کسب و کار را حفظ کند، انعطاف­پذیری قیمت محصول را کاهش دهد و اعتبار یک شرکت را افزایش دهد. همچنین، تحقیقات دیگری نشان داده می باشد که از طریق اندازه‌گیری وفاداری کارکنان می­توان وفاداری مشتریان را پیش‌بینی نمود. این مطالعات شواهد بیشتری را دربارۀ اهمیت سرمایۀ مشتری به عنوان بخش کلیدی سرمایۀ فکری سازمان ارائه می­دهد. به گونه کلی سرمایۀ مشتری که تأثیر یک بار و واسطه را در فرایند سرمایۀفکری اعمال می­کند، در تبدیل سرمایۀ فکری به ارزش بازاری و در نتیجه، عملکرد کسب و کار سازمان، عامل تعیین­کنندۀ اصلی می باشد. بدون سرمایۀ مشتری ارزش بازاری یا عملکرد کسب و کار سازمان نمی­تواند محقق گردد. پس، رشد سرمایۀ مشتری به طرفداری از سرمایۀ انسانی و سرمایۀ ساختاری بستگی دارد (قلیچ­لی، 1384، ص 83).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-  ا هداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.
  • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

اهداف فرعی:

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن با فرمت ورد