سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه

پژوهش را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای مطالعه مساله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف نمود و شامل گام‏هایی می باشد که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخ‏هایی برای مساله مورد علاقه ما در محیط کاری بدست آید ( سکاران ، ترجمه صائبی – شیرازی ،1384)

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما می باشد. به مقصود آگاهی از مسایل و معضلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده می باشد که برای مطالعه رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی بهره گیری گردد (ایران نژاد پاریزی، 1378).

مانند ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی می باشد بهره گیری از یک روش پژوهش مناسب می‌باشد و انتخاب روش پژوهش مناسب به هدف ها، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از پژوهش دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های پژوهش می باشد (خاکی ،1379 ).

پژوهش را به دو مقصود متفاوت انجام می‌دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار هست و دوم، افزودن به مجموعه‌ی دانش بشری در زمینه‌ی خاصی که مورد علاقه‌ی محقق می باشد.

هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته‌ها برای حل مسائل موجود در سازمان به پژوهش می‌پردازیم آن را” پژوهش کاربردی”[1] می‌نامیم. اما وقتی اساساً برای بهبود درک خود از مسائل بخصوصی که به گونه معمول در محیط‌های سازمانی روی می‌دهند و نیز چگونگی حل آنها پژوهش می‌کنیم آن را پژوهش بنیادی یا پایه‌ای می‌خوانیم که پژوهش محض نیز نامیده می گردد. یافته‌های چنین تحقیقی به افزایش دانش در زمینه‌های مختلف مدیریت کمک می کند (سکاران ، ترجمه صائبی – شیرازی ،1384) .

در این فصل کلیه مراحل روش شناسی پژوهش شامل: روش پژوهش، جامعه آماری مورد مطالعه، نمونه آماری، ابزار جمع آوری اطلاعات ، اعتباریابی ابزارپژوهش، روش تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون‌های آماری بهره گیری شده، مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

3-2-  روش پژوهش

روش های پژوهش مختلفی هست که بهره گیری از هریک از آنها بسته به ماهیت کار و متغیر های مورد مطالعه، توصیه می گردد. روش پژوهش در علوم رفتاری با در نظر داشتن ملاکهای هدف پژوهش، نحوه گردآوری داده ها، نحوه اجراء  مشخص می گردد.

الف) روش پژوهش بر حسب هدف: تحقیقات علمی را بر اساس هدف پژوهش به سه دسته تقسیم می‌کنند: تحقیقات بنیادی، کاربردی و پژوهش و توسعه (بازرگان وهمکاران، 1388). پژوهش حاضر نیز قصد دارد تا به ” مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن ” بپردازد و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی می باشد.

ب)  روش پژوهش بر حسب نحوه گرد آوری داده ها: پژوهش حاضر از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک پژوهش  توصیفی و غیر آزمایشی می باشد که کوشش پژوهشگر بر این می باشد تا یک مساله و پرسش واقعی که در اقدام هست طی یک فرآیند پژوهش پاسخ دهد، زیرا تحقیقات علمی بر حسب گردآوری اطلاعات به دو دسته تقسیم می شوند: 1) تحقیقات آزمایشی 2) تحقیقات توصیفی. از آنجا که هدف پژوهش توصیفی توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد (بازرگان وهمکاران، 1388). هدف ما نیز ” مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات  مرکزی بانک مسکن ” می باشد.

ج) روش پژوهش بر حسب نحوه اجراء: پژوهش حاضر بر حسب نحوه اجراء از نوع پیمایشی می‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 Applied Research

  1. 2. Basic or Fundamental Research

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-  ا هداف پژوهش

هدف اصلی:

  • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.
  • مطالعه تأثیر سرمایه فکری بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

اهداف فرعی:

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر رضایت شغلی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه انسانی سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ساختاری سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

مطالعه تاثیر سرمایه ارتباط ای سازمان بر حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن با فرمت ورد