عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 اطلاعات و مدیریت دانش در مدیریت حوزه های آبخیز:

جهت مدیریت منابع طبیعی با یک روش منطقی ، منابع اطلاعات و دانش ها میبایست بطور موثری مدیریت شوند. مدیریت اطلاعات متضمن ایجاد و برقراری فرایندها و سیستمهایی می باشد که  قادر به جمع اوری ، سازماندهی ، تلخیص و بسته بندی و ترکیب  اطلاعات باشند. به علاوه ارائه بموقع و مناسب اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیران در شرایط خاص نیز از اهمیت وافری برخوردار می باشد . پیش روی مدیریت دانش بر روی فرایندها و افرادی متمرکز میگردد که در خلق ، تقسیم و کاربرد این اطلاعات در میان علوم ، جوامع ، مدیران منابع و سیاستگزاران  دخیل میباشند. این بدین معنا می باشد که من حیث المجموع  مدیریت اطلاعات و  دانش  بر روی قسمتهای مختلف یک زنجیر بهم پیوسته متمرکز میگردد.

بنا براین در مدیریت یکپارچه حوزه های آبخیز مساله اساسی طراحی اطلاعات مناسب و جریان دانش و توسعه استانداردها و فرایندهایی می باشد که دسترسی به اطلاعات و دانش را تسهیل نماید. بعبارت دیگر اطلاعات و دانشها را بایستی بشکل مناسبی مدیریت نمود تا تاثیر  مناسبی از این اطلاعات در نیل به مدیریت و توسعه پایدار منابع طبیعی گرفته گردد.

 

حوضه پسیخان با داشتن مساحت 73500 هکتار (735 کیلومترمربع)، جزء حوضه های با مساحت بزرگ به شمار می رود. این حوضه ها نسبت به تغییرات، واکنش نسبتاً سریعی از خود نشان می دهند. تنوع زیستی در منطقه زیاد می باشد و اکوسیستم حوضه از نظر عوامل تاثیرگذار، متنوع و غنی می باشد.

ازعوامل اصلی ایجاد فرسایش، پستی و بلندی می باشد، که معمولاً با شاخص شیب سنجیده می گردد. 62 درصد از وسعت کل حوضه را شیب های 30 تا 70 درصد تشکیل می دهند، درنتیجه می توان گفت حوضه دارای پستی و بلندی و شیب نسبتاً تندی می باشد. فرسایش در شیب های تند افزایش می یابد، پس درصد بالایی از مساحت حوضه (در حدود 62%) نسبت به فرسایش از حساسیت بالایی برخوردار می باشد. تراکم زهکشی درکل حوضه 38/5 کیلومتر در کیلومترمربع می باشد و این مسئله  نشان دهنده این واقعیت می باشد که حوضه از نظر تراکم زهکشی فقیر نیست؛ پس می توان نتیجه گرفت که فرسایش پذیری حوضه نسبتاً زیاد می باشد و همچنین نفوذپذیری خاک در حد مطلوب نیست. از مهم ترین علت های دیگر در فرسایش خاک، خصوصیات لیتولوژی (حساسیت سنگ ها به فرسایش)، عوامل توپوگرافی، اقلیم و کاربری غیراصولی از زمین می باشد. در ارتباط با کاربری اراضی و فرسایش، معمولاً دو معیار عملیات کشاورزی در سطح حوضه و وضعیت چرای دام درحوضه مورد ارزیابی قرار می گیرند. بطور کلی می توان گفت 60 درصد از منطقه تحت تاثیر کاربری اراضی می باشد، پس تأثیر کاربری اراضی در ایجاد فرسایش و رسوب مثبت می باشد. بیش از 55 درصد سنگ ها نسبت به فرسایش از حساسیت خیلی زیاد تا زیاد برخوردارند. همچنین اندازه فرسایش تا حد زیادی وابسته به اقلیم و آب و هوای منطقه می باشد، زیرا آب و هوا بر روی پدیده خاک زایی تاثیر بسیار زیادی دارد. از عناصر تشکیل دهنده آب و هوایی که بر روی فرسایش تاثیر دارند، نزولات آسمانی و درجه حرارت می باشد. باران های شدید تأثیر بسیار بارزی در فرسایش دارند. علاوه بر شدت بارش، توزیع و پراکنش بارندگی نیز تأثیر موثری در فرسایش دارد. اکثر بارش های منطقه درفصل سرد به وقوع می پیوندد که گیاهان نمی توانند از این نزولات بهره گیری کنند، از طرفی وقوع بارندگی درمواقعی از سال اتفاق می افتد که پوشش زمین بسیار اندک می باشد. یخبندان نیز تأثیر مؤثری در ایجاد فرسایش دارد و از آنجا که چهار ماه از سال ایام یخبندان هست، تأثیر اقلیم در تولید فرسایش بسیار زیاد می باشد. یک خاک پوشیده از گیاهان متراکم حداکثر مقاومت را در برابر جریان آب دارد، پس در زمینی که گیاهان متراکم داشته باشد، حتی با وجود  بارندگی های شدید و وجود شیب های تند، اندازه فرسایش بسیار کم خواهد بود. بیش از 60 درصد حوضه دارای پوشش مرتعی با وضعیت نسبتاً خوب، درختان جنگلی، پوشش درختچه ای و بوته ای می باشد. این تراکم پوشش می تواند تأثیر مثبتی در کاهش فرسایش داشته باشد. با بهره گیری از روش EPM مقدار فرسایش ویژه حوضه محاسبه 950 مترمکعب در کیلومترمربع در سال برآورد شده می باشد. با در نظر داشتن وزن مخصوص خاک که برابر با 45/1 می باشد، اندازه خاک از دست رفته در منطقه 5/8 تن در هکتار در سال می باشد، پس مقدار فرسایش کل حوضه 100562 تن خواهد بود. این مقدار فراتر از نرم معمول می باشد .پس حوضه فرسایش پذیری زیادی داشته و توان تولید رسوب آن نیز بالا می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مرتع، جنگل، زراعت دیم، باغ، مخلوط باغ و زراعت، بیرون زدگی سنگی و پوشش درختچه ای،  مهم ترین کاربری های اراضی حوضه آبخیز پسیخان هستند. هرچند که زراعت دیم 5/23 درصد از انواع کاربری را تشکیل می دهد، اما قسمت عمده فرسایش از دیم زارها می باشد؛ بنابراین نیاز می باشد تا از تبدیل اراضی مرتعی و جنگلی به دیم زارهای کم بازده اکیداً خودداری گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه