مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

وجود پوشش گیاهی از دو نظر حایز اهمیت می باشد؛ اول اینکه تاج پوشش گیاهی عامل بازدارنده حرکت خاکدانه ها پیش روی قطرات باران می باشد و ثانیاً در تسریع طریقه خاک زایی، بهبود ساختمان خاک و افزایش اندازه مواد آلی خاک تأثیر داشته و باعث ایجاد تخلخل مناسب خاک می گردد و ظرفیت نگهداری آب خاک را بالا برده و از حرکت رواناب جلوگیری می نماید. بطور کلی وضعیت پوشش گیاهی منطقه  در شرایط مطلوب می باشد. وجود گیاهان مرتعی، به اضافه گیاهان بوته ای و درختچه ای و درختان جنگلی در کنار هم، باعث شده می باشد تا شدت انرژی جنبشی قطرات باران تا حد زیادی کاهش پیدا کند؛ پس از نقاط قوت حوضه و مؤثرترین عاملی که باعث شده می باشد تا سیل در حوضه کم باشد، وجود رستنی های غنی و متنوع در حوضه می باشد. به همین دلیل در بحث فرسایش و سیل، تأثیر پوشش گیاهی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

با در نظر داشتن اطلاعات موجود و بازدیدهای میدانی، بیش ترین اندازه تخریب در حوضه از طریق عوامل انسانی صورت گرفته می باشد، زیرا بیش ترین تنوع و تراکم اشکال فرسایش در اراضی دیم کاری و مراتع هست. مهم ترین روش های تخریب انسانی در سطح حوضه آبخیز پسیخان به تبیین ذیل می باشد:

– عدم رعایت اصول صحیح دام داری.

– شخم اراضی کشاورزی درجهت موافق شیب.

– روش آبیاری نادرست (آبیاری سنتی شیاری در راستای شیب).

با در نظر داشتن مطالعه های صورت گرفته در حوضه ، عامل فرسایش پذیری نسبت به  سیل خیزی از اهمیت به مراتب بیش تری برخوردار می باشد و اگر پوشش گیاهی حوضه تخریب گردد، به دلیل پتانسیل سیل خیزی بالا، درصورت وقوع سیلاب های مهم، حوضه مورد مطالعه آسیب جدی خواهد دید. از آنجا که وقوع سیلاب ها با اندازه فرسایش و تنوع اشکال فرسایشی، بویژه فرسایش های خندقی ارتباط بسیار زیادی دارد، در نتیجه با افزایش سیلاب اندازه فرسایش نیز بطور چشمگیری افزایش خواهد پیدا نمود؛ پس ارتباط تنگاتنگی بین فرسایش و سیل در حوضه هست.

نقاط بحرانی و حساس حوضه از نظر رسوب زایی، سیل خیزی، نحوه بهره گیری غیراصولی از اراضی و سایر معضلات موجود، با بهره گیری از عکس های هوایی و پیمایش زمینی، شناسایی شده اند؛ سنتی بودن کشاورزی در تمامی زمینه ها از قبیل روش کاشت، روش آبیاری، دام داری و ……… از معضلات اساسی موجود در حوضه می باشد. فقر، افزایش جمعیت، کمبود اراضی کشاورزی و در کنار آن محدودیت اراضی مناسب برای گسترش کشاورزی، باعث شده می باشد که هرساله بر وسعت تخریب جنگل و مرتع افزوده گردد و تبدیل اراضی جنگلی و مرتعی به اراضی کم بازده بطور غیزطبیعی گسترش یابد، این نیز یکی از معضلات عمده در حوضه پسیخان می باشد که این امر موجب افزایش طریقه تخریب حوضه خواهد بود. از طرف دیگر افزایش تعداد دام و رواج دام داری سنتی و چرای مفرط، سنگین و زودرس دام برای تأمین علوفه مورد نیاز احشام، تخریب مراتع و جنگل ها را به دنبال دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه