عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

در منطقه ، وجود مردمی مهمان نواز و خونگرم و مهمان پذیر در روستاهای حوضه، وجود مراتع سرسبز با مناظری زیبا، وجود چشمه ها و رودخانه زیبای پسیخان که در تمام طول سال آب در آن جریان دارد، از فاکتورهای مهم در جهت توسعه همه جانبه حوضه آبخیز پسیخان می باشد که سرمایه گذاری در هر کدام از این زمینه ها با مشارکت مردم و در قالب طرح مدیریت یکپارچه و متناسب حوضه های رودخانه ای، سبب توسعه پایدار حوضه مورد مطالعه خواهد بود؛ این در حالی می باشد که حوضه مذکور با مشکلاتی همچون مهاجرت روستائیان به شهرها (به دلیل بیکاری، کمبود امکانات رفاهی و اجتماعی، تحصیل، کسب درآمد بیش تر و بلایای طبیعی) مواجه می باشد. مجموعه عوامل فوق به عنوان قابلیت ها و پتانسیل های حوضه می تواند بخش مهمی از این معضلات را برطرف نماید.

برای رسیدن به تعادل و توسعه پایدار در حوضه پسیخان موارد زیر بایستی مد نظر قرار گیرد:

رعایت اصول صحیح کشاورزی با اجرای تناوب زراعی و شخم در جهت شیب.

رعایت اصول صحیح مرتع داری توسط دام داران.

تغییر نظام دام داری از شیوه سنتی کوچ رو به روش نیمه صنعتی.

در نظر داشتن صنایع دستی و صنایع دامی مثل زنبورداری و ایجاد تمهیداتی برای در نظر داشتن گیاهان دارویی موجود در حوضه وگسترش آن.

اجرای موارد فوق علاوه بر درآمدزایی و ایجاد اشتغال؛ به دلیل وجود تنوع پوشش گیاهی، سبب              جلوگیری از فرسایش و تخریب اراضی خواهد گردید. بهره گیری از اراضی براساس استعداد آنها تأثیر پیشگیری   دارد و همیشه پیش گیری بهتر از درمان می باشد؛ به عنوان نمونه در مناطقی که برای ایجاد جنگل مناسب می باشد، اراضی کشاورزی گسترش نیابد، یا اراضی مرتعی به دیم زارهای کم بازده تبدیل نشود. بهره گیری بهینه از منابع  آبی بصورت احداث خطوط انتقال آب و بهره برداری از آب به شکل آبیاری قطره ای و گسترش باغ داری، در افزایش درآمد و توسعه پایدار اکوسیستم تأثیر داشته و ضمناً از فشار بر سایر منابع نیز کم می کند. مجموعه موارد فوق می تواند باعث توسعه پایدار و ثبات اکوسیستم حوضه شده و همچنین سبب رونق کشاورزی و اقتصاد منطقه و در نهایت بهبود وضعیت معیشتی ساکنین حوضه گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی دیگر از این قابلیت ها در حوضه پسیخان، صنعت اکوتوریسم می باشد. مهم ترین و بزرگ ترین مانع رشد اکوتوریسم در حوضه پسیخان، عدم شناسایی این مناطق، این منطقه به یکی از مناطق گردشگری با اهمیت ویژه تبدیل خواهد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه