عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتفاع کمتر از 500 متر با جنگل نیمه متراکم:

در امتداد رودخانه پسیخان گونه های بلوط ، انجیلی، ممرز، توسکا، سفید پلت، اوجا، عرعر، انار وحشی، ازگیل، تمشک، سوف، کرک، آزاد، گردو، خرمندی به همراه کشتزارهای برنج نظاره می گردند. در این اشکوب درخت ممرز و انجیلی گونه غالب به حساب آمده که گونه انجیلی در معرض کمیابی یا انقراض قرار داشته و فقط آثار پاجوشهای آن باقیمانده می باشد.

4-15-1-2- ارتفاع 500 تا 1500 متر با جنگل متراکم:

این اشکوب در طول رودخانه پسیخان از گونه های بسیار رشد یافته در حد کلیماکس تشکیل شده می باشد. بطوریکه در منطقه مورد مطالعه گونه های افرا، ممرز،راش ، توسکا ، لیلکی و شاه بلوط ( در حال انقراض ) دیده می گردد. گونه راش تماماً در ارتفاع حدود 750 الی 1000 متری بعنوان گونه غالب منطقه محسوب شده که به صورت وسیع در حال قطع شدن می باشد. در این اشکوب، زیر اشکوب ازگیل و گوجه سبز وحشی هست، خاطر نشان می گردد که مرزهای انتقالی یا اکوتون گیاهی منطقه تا ارتفاع زیر 100 متر با توسکا، بید، ارگ پوشش داده شده و از ارتفاع 500 تا 750 متر  با انجیلی، ممرز، بلوط، افرا و از ارتفاع 700 تا 1500 متر با ممرز، بلوط، راش قابل شناسایی می باشد.

4-15-2-  تأثیر پوشش گیاهی در فرسایش خاک

یک خاک پوشیده از گیاهان متراکم حداکثر مقاومت را در برابر جریان آب دارد، پس در زمینی که گیاهان متراکم داشته باشد، حتی با وجود بارندگی های شدید و شیب های تند، فرسایش وجود نخواهد داشت و در صورت وجود هم بسیار کم خواهد بود. پوشش گیاهی قسمتی از باران را دریافت کرده و در خود نگه می دارد که بعداً تبخیر می گردد. و به این ترتیب از حجم آبدوی و در نتیجه از اندازه فرسایش کاسته می گردد. (رفاهی، حسینقلی، 1378)

شواهد و قراین نشان می دهد که در گذشته حوضه یاد شده پوشیده از اراضی جنگلی بود و به تبع آن مورفولوژی و ریخت شناسی رودخانه های منطقه با آن شرایط انطباق یافته بود. به مرور زمان با افزایش جمعیت، این اراضی جهت رفع نیازهای روستائیان نظیر تأمین سوخت، دامداری، تهیه زمینهای کشاورزی و  . . . مورد تخریب قرار گرفته اند. بدین ترتیب تا جائیکه شرایط توپوگرافی اجازه داده اراضی جنگلی به اراضی کشاورزی تبدیل شده اند. این تغییر کاربری در اراضی دشتی، جلگه ای بیشتر به چشم می‏خورد. بطوریکه به مورفولوژی رودخانه اثر گذاشته و باعث به وجودآمدن تغییرات و وقوع فرسایش در آن شده می باشد. ( شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری، 1378 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه