عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

–  پاسخ به فرضیات پژوهش

در آغاز چند فرضیه مطرح شده می باشد که با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از قسمتهای مختلف بحث، به آزمون آنها می پردازیم تا صحت و سقم آنها معلوم گردد.

چنانچه ذکر گردید، هر چند عوامل طبیعی در تخریب حوضه می تواند تأثیر داشته باشد، اما این اثرات کم بوده و تعادل حوضه را برهم نمی زند، زیرا حوضه پسیخان به دلیل شرایط خاصی که دارد، قابلیت خودتنظیمی داشته و می تواند تخریب های به وجودآمده را بازسازی نماید. مهم ترین عوامل تخریب در حوضه، عوامل انسانی ناشی از کشت و کار بی رویه بر اثر کاربرد غیراصولی از اراضی و بهره گیری نکردن از توانایی های مناسب زمین می باشد. همچنین نظام دام داری سنتی و عدم رعایت اصول صحیح مرتع داری،  بیش ترین خسارت را به حوضه وارد کرده می باشد، شاهد مدعا، وجود بیشترین اشکال فرسایش در دیم زارهای حوضه می باشد. از طرفی در یک شرایط یکسان بارندگی،  بیشترین دبی سیلابی و سیل همراه با گل و لای در همین محدوده به وقوع می پیوندد. در مناطقی که چرای مفرط و زودرس صورت گرفته می باشد، نیز بیش ترین مقدار فرسایش رخ داده می باشد، خاطر نشان می گردد که احداث جاده بدون در نظر داشتن موارد فنی و نیز ساخت و سازهای غیر اصولی، فرسایش پذیری حوضه را افزایش داده می باشد؛ در نتیجه نقاط بحرانی حوضه دقیقاً در مناطقی می باشد که بشر وارد عرصه شده و اثر گذاشته می باشد.

اکنون به مطالعه فرضیات پژوهش می پردازیم:

5-2-1- فرضیه اول

– به نظر می رسد عوامل انسانی و اجرای پروژه های مختلف بدون هماهنگی لازم بر طریقه تخریب حوضه مؤثر باشد.

پاسخ فرضیه فوق مثبت می باشد. بدین گونه که هر جا بشر وارد عرصه شده می باشد، چهره زمین تغییر یافته و خاک حاصلخیز سطح الارض از بین رفته می باشد؛ در این حالت زمین سیر قهقرایی خود را آغاز نموده و دچار فرسایش شده می باشد و پتانسیل سیل خیزی آن ناحیه نیز بالا رفته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد