مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

رطوبت نسبی ( Relative Humidity ):

نسبت مقدار آب موجود در جو به حداکثر مقدار آبی که جو می‏تواند در همان شرایط کسب نماید، رطوبت نسبی یا نم نسبی گفته می‏گردد و به صورت درصد اظهار می‏گردد . در مطالعه و مطالعه پارامتر نم‏نسبی مورد مطالعه از آنجائیکه متوسط نم نسبی ده ساله با دراز مدت آن تفاوت چندانی ندارد پس میانگین نم نسبی ایستگاههایی که طول دوره آمار آنها بیش از ده سال می‏باشد بعنوان دراز مدت آن ایستگاه مورد قبول می‏باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دربرآورد رطوبت نسبی بایستی ایستگاه معرف انتخاب گردد و ایستگاه معرف بایستی معرف آن عامل برای محدوده‏ای از اطراف خود بوده و در کل مجموع آنها سطح منطقه را پوشش دهند. مشخصات این ایستگاهها در جدول زیر درج گردیده می باشد و تجزیه و تحلیل برای رطوبت نسبی بر اساس آمار این ایستگاهها انجام گرفته می باشد.

با بهره گیری از آمار نم نسبی ایستگاههای معرف در اطراف محدوده مورد مطالعه مشخص گردید که این ایستگاهها تمام سطح منطقه را پوشش داده و نتیجه‏گیری از آن برای تمام منطقه تقریباً امکان‏پذیر می‏باشد.

نم نسبی معرف بخار آب موجود در هوا در مقایسه با هوای اشباع شده از بخار آب می‏باشد. ایستگاههای معرف در هیچ ماهی کمتر از 80 درصد نیست. طبق برآورد رطوبت نسبی از ایستگاههای معرف مشخص گردید که حوضه پسیخان از نم نسبی بسیار بالایی برخوردار می‏باشد و آن هم بدلیل مجاورت با دریای خزر و تحت تأثیر قرار گرفتن از بخارات آب حاصل از دریا و همچنین پوشش گیاهی نسبتاً خوب می‏باشد. بطوریکه متوسط رطوبت نسبی سالانه آن 9/83 درصد می باشد که نمایانگر اقلیم بسیار مرطوب منطقه می‏باشد. از نظر اندازه ماهیانه رطوبت  نسبی نیز شهریور ماه با 5/87 درصد دارای بالاترین اندازه رطوبت و دی ماه با 9/81 درصد پایینترین اندازه رطوبت نسبی را دارا می‏باشند.

گفته می‏گردد که با افزایش درجه حرارت از اندازه رطوبت نسبی کاسته می‏گردد و با کاهش آن از مقدار آن افزوده می‏گردد اما در این محدوده بر عکس بوده زیرا با افزایش دما نم نسبی نیز افزایش یافته و با کاهش دما نیز نم نسبی کاهش می‏یابد بطوریکه در فصل  زمستان با 7/82 درصد کمترین مقدار رطوبت و فصل تابستان با 5/85 درصد بیشترین مقدار رطوبت را دارا می‏باشند این پدیده می‏تواند به دلیل قرار رگفتن حوضه در مناطق کوهستانی که در زمستان اکثراً همراه با ریزش برف و یخبندان همراه می باشد، باشد. اما در فصل تابستان بدلیل پوشش گیاهی تقریباً خوب حوضه که در منطقه هست ،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه