عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

پوشش گیاهی به روشهای گوناگون فرسایش را کاهش می دهد. ریشه گیاهان باعث تثبیت اسکلت خاک شده و از فرسایش توده ای خاک جلوگیری می کند. از طرف دیگر ساقه، شاخ و برگ گیاهان همچون مانع، ضمن تقلیل ضربات ناشی از برخورد قطرات باران به سطح خاک، باعث کاهش سرعت جریانات سطحی و اثرات تخریبی ناشی از آنها می گردد. پوشش گیاهی خاک را از اثر مستقیم اشعه خورشید محفوظ نگه می دارد و به این ترتیب تغییرات شدید حرارت و در نتیجه تخریب ساختمان خاک و مواد آلی محدود می گردد. ریشه های فرعی گیاهان ذرات خاک را به هم متصل کرده، در تشکیل خاکدانه مؤثرند. این تأثیر ریشه های فرعی به تعداد و نزدیکی آنها به سطح خاک بستگی دارد. گیاه در مرحله رشد خود مقداری از آب را بوسیله اقدام تبخیر و تعرق کم می کند و به این ترتیب ظرفیت ذخیره آب خاک را افزایش می دهد. در نتیجه آب زیادی از باران بعدی در خاک ذخیره شده و از حجم آبروی کاسته می گردد. شاخ و برگ و ریشه گیاهان پس از پوسیدن هوموس ایجاد می کند.هوموس ایجاد شده نفوذپذیری و ظرفیت نگهداری خاک را بالا برده، حجم آبروی را کاهش می دهد. پوشش گیاهی با افزایش مقاومت در برابر جریان و کاهش سرعت آن، از قدرت فرسایندگی این گونه جریانات کاسته و خاک را پیش روی فرسایش محافظت می کند.

همچنین پوشش گیاهی سبب می گردد که ذوب برف به کندی انجام گیرد و در نتیجه برف به مدت طولانی در سطح زمین باقی مانده و فرسایش سیلابی به وجودنیاید. پوشش گیاهی نیز به افزایش ذخیره آب سفره‌ زیر زمینی کمک می کند. اثر پوشش گیاهی در کاهش فرسایش نوع، ارتفاع، تراکم و مرحله رشد گیاه بستگی دارد. با از بین رفتن پوشش گیاهی طبیعتاً تأثیرات آنها نیز حذف و یا کمتر گردیده و خاک بیشتر در معرض خطر فرسایش قرار می گیرد. در حوضه آبریز پسیخان در تمام نواحی که پوشش گیاهی ( پوشش جنگلی ) به اراضی کشاورزی تبدیل شده اند اثرات فرسایش کاملاً مشهود می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه