عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

مسائل اقتصادی- اجتماعی حوضه

اراضی واقع حوضه رودخانه پسیخان به برکت وجود آبراهه ها و شاخه های فرعی و سرشاخه های آن یکی از قطبهای مهم کشاورزی منطقه می باشد. مهمترین محصول تولیدی در این منطقه برنج می باشد.مجموعه ای از عوامل اقلیمی و آب و هوایی و نیز عوامل انسانی باعث گردیده می باشد که مشکل سیل به عنوان یک مشکل مهم در زندگی مردم و اقتصاد این منطقه همواره مطرع باشد.خسارات اجتماعی و اقتصادی به صورت های مختلف مانند از دست رفتن زمین های کشاورزی تقریبا هر ساله روی می دهد. مطالعات خطر سیل توجه عمده ای را درمورد مطالعات ادراکی و آمایش انسانی جلب کرده می باشد.مردم نواحی مستعد سیل را به خاطر خاک حاصلخیز و ذخیره آب کافی به همراه تهدید خسارات برای سکونت انتخاب می کنند.اغلب مردم مشخصه های سیل حوضه های رودخانه ای را با تغییرات کاربری زمین اصلاح می نمایند. آمارها بیانگر تاریخ وقوع سیل در شهرستانهای مجاور و داخل حوضه آبریز بوده می باشد. این موضوع نشانگر وقوع سیل در اغلب سالها در منطقه می باشد ، گاه این رویداد سالی دو بار رخ می دهد. زیرا رودخانه های جاری در این حوضه آبریز همواره پیش روی بارندگی بیش از 20 میلیمتر عکس العمل نشان داده و سیلابی می شوند(اشکوری ، 1363 ). جنبه های خطر سیل در مناطق سیل خیز بصورت ، خسارات جانی، خسارات به اراضی زراعی، خسارت سیل به تاسیسات و زیربناها، خسارت بر تاسیسات آبرسانی روستایی، خسارت به صنایعی مانند ، کارگاههای  برنج کوبی، چوب بری، انبار ذخیره شالیزارومغازه ها به صورت آبگرفتگی و یا رسوب گذاری دیده می گردد.

4-16-1- نحوه کشاورزی اهالی رودخانه پسیخان

وجود منابع غنی خاک ، امکان دست یابی به منابع آب و بهره گیری از اراضی این حوضه ها، امکان کشاورزی را برای محصولات آبی مهیا کرده می باشد. بخش از اراضی با محدودیت های توپوگرافی یا تامین آب برای زراعت آبی با مشکل روبرو هستند.  اما اقلیم مناسب منطقه با توزیع بارندگی بالنسبه مطلوب آن امکان کشت انواع محصولات کشاورزی را به صورت دیم ممکن می سازد. به طوری که در اکثر نقاط محدوده های مورد مطالعه نسبت زمین بایر به کل اراضی زیر کشت بسیار محدود می باشد.

بیشترین سطح کشت در ترکیب کشت محدوده های مورد تصریح مربوط به محصولات آبی و اختصاصا برنج می باشد.که بیش از 90% اراضی زیر کشت به برنج اختصاص یافته می باشد. لذا هر زمین با مالکیت خصوصی و مناسب از نظر وضعیت توپوگرافی برای کشت برنج به زیر کشت آن رفته می باشد. حتی در بعضی نقاط با تراس بندی و در نقاط پرشیب با پلکانی کردن سطوح، اراضی را به زیر کشت برده اند.

اکثر بهره برداران کمتر از 1 هکتار زمی زیر کشت دارند(65- 50 % ) . تعداد بهره برداران که بیش از 3،4، 5 هکتار زمین زراعی داشته باشند، بسیار اندک می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه