عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار حوضه

تأثیرات متقابل ناشی از منابع مختلف و اجزای زنده و غیرزنده ی موجود در حوضه آبخیز، ضرورت پیاده سازی مدیریت یکپارچه را در حوضه های آبخیز با هدف بهره وری بهینه از منابع و هماهنگی و حرکت در راستای توسعه ی پایدار ایجاب کرده می باشد. حوضه آبخیز رودخانه پسیخان که مانند زیرمجموعه های حوضه تالاب انزلی گیلان می باشد با دارابودن 735 کیلومترمربع وسعت به گونه عمده در شهرستان های رشت ، شفت، صومعه سرا و انزلی قرار دارد و تأثیر حیاتی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در این نواحی و نواحی مجاور دارد. توسعه ی پایدار در گرو مراقبت از زمین می باشد و بشر به عنوان بخشی از طبیعت نمی تواند آینده ای داشته باشد مگر آن که از طبیعت و منابع طبیعی حفاظت به اقدام آورد. در این مطالعه جنبه های مختلف و تأثیرات عملکرد سیستم های طبیعی در مباحث اقلیم شناسی، هیدرولوژی و آب شناسی، اقتصادی و اجتماعی، کشاورزی و پوشش گیاهی، خاک شناسی و فرسایش و سایر مباحث نظیر این، حوضه ی آبخیز به عنوان پایه و واحد مطالعاتی مدنظر قرار می گیرد.

از این رو تأثیرات متقابل ناشی از منابع مختلف در این حوضه ، ضرورت مدیریت سیستمی یکپارچه را با هدف بهره وری بهینه از منابع و حرکت در راستای توسعه ی پایدار ایجاب نموده می باشد. حوضه ی پسیخان رود دارای شعبات رودهایی می باشد که از جهات گوناگون جغرافیایی به تالاب انزلی منتهی می شوند. شدت فرسایش و ویرانی خاک به وسیله ی سیلاب در حوضه ی این رودخانه چنان می باشد که قسمتی در اطراف و حاشیه های رود رسوب می کند و قسمتی نیز در تالاب فرو می نشیند. البته در یکی دو دهه ی اخیر با در نظر داشتن حجم گسترده ی تغییر کاربری ها و تخریب ناشی از فعالیت های انسانی قطعاً افزایش داشته می باشد. بدون شک مهم ترین چالش فعلی و آتی حوضه ی آبخیز پسیخان کمبود منابع آبی خواهد بود و از این حیث جای تعجب نخواهد بود که مطالعه موارد مرتبط با آب از جهت منابع آلوده کننده، مقادیر آب موجود و قابل بهره گیری و اندازه مصارف در بخش های مختلف و محدودیت های فرارو مانند مباحث اساسی در این زمینه باشد. یکی از موارد کاملاً مرتبط با افزایش جمعیت بالا رفتن اندازه مصرف آب می باشد و کنترل این مسأله نیازمند مدیریت کشاورزی متمرکز (به عنوان اصلی ترین بخش مصرف کننده ی آب) و همکاری بین المللی خواهد بود. در این راستا مدیریت منابع آب بایستی انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد تا بتوانند از عهده ی تغییرات ناشی از تقاضا برای آب و قابلیت دسترسی آن برآید. در شرایطی مثل ایران که نسبت اراضی به آب فزونی دارد، خاک عامل اصلی محدودکننده نیست و تنها عامل محدودکننده ی تولیدات کشاورزی آب می باشد. با در نظر داشتن مطالعات جامع آب کشور، فقدان مدیریت صحیح آبیاری در مزارع، و پایین بودن راندمان در بخش کشاورزی هست. در حالی که اندازه منابع آب محدود، و سقف برداشت آن تقریباً در حالت حداکثر می باشد و از طرفی امکان افزایش بهره گیری از منابع آب کشور به مقدار زیاد مقدور نخواهد بود، در این حالت توسعه ی کشت بدون اتخاذ روش های کم آبیاری و افزایش کارایی مصرف آب غیر ممکن به نظر می رسد. خاک و آب مهم ترین منابع طبیعی در اکوسیستم ما، و حوضه های آبخیز به عنوان واحدهای برنامه ریزی برای اهداف مدیریتی جهت حفظ این منابع قدیمی هستند. تصمیم گیری جهت مدیریت منابع طبیعی بسیار پیچیده می باشد زیرا بهره برداران متعددی را شامل می گردد و مکانیسم های ارتباط متقابل بین آن ها هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه