مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرسایش تشکیلات سطحی در حوضه آبریز پسیخان

چهار پارامتر در فرسایش تشکیلات سطحی حوضه آبریز پسیخان بیشترین تأثیر را داشته اند. این پارامترها عبارتند از آب و هوا، مورفولوژی، چینه شناسی و پوشش گیاهی می باشند. شایان ذکر می باشد که فاکتورهای دیگری نظیر وضعیت قرار گیری نهشته ها نسبت به هم، وجود پهنه های خرد شده، لزره‏خیزی، فعالیتهای انسانی و . . . نیز از پارامترهای مؤثر دیگری می باشند. وضعیت عملکرد چهار پارامتر فوق الذکر به تبیین ذیل می باشد:

 

4ـ 12 ـ 1ـ آب و هوا

تغییرات درجه هوا باعث فرسایش فیزیکی سنگها شده و این عامل بیشتر در سرشاخه ها نظاره‏می‏گردد. سرمای شدید که منجر به یخبندان می گردد نیز جزء این رده قرار می گیرد. اقلیم مرطوب که توأم با بارندگیهای شدید اکثراً باعث فرسایش شیمیایی، فعال شدن لغزشها و رانشهای قدیمی و افزایش سرعت جریان آب در حوضه ( باعث فرسایش آبی شدید تر ) می گردد ، که قسمت عمده‌ فرسایش های مربوط به آب و هوا در سرشاخه ها و بخش کوهستانی نظاره می گردد.

 

4-12-2 مورفولوژی :

این عامل از عوامل مهم فرسایش در حوضه آبریز پسیخان، بخصوص در بخش کوهستانی و کوهپایه ای ( مخروط افکنه ای ) می باشد. وجود شیبهای تند از عوامل مهم فرسایش می باشد به گونه ای که حتی سازندهای مقاوم نیز در شیبهای تند دارای پتانسیل فرسایش، زمین لغزش و رانش می شوند. وضعیت مورفولوژی خود رودخانه نیز تأثیر بسزایی در فرسایش دارد. به طوری که در حفر قوس بیرونی مئاندرهاپدیده فرسایش رودخانه ای انجام می شود. در رودخانه های مستقیم با مقطع عرض Vشکل بیشتر کف بیشتر مورد هجوم قرار می گیرد، و در رودخانه های پرپیچ و خم با مقطع عرضیU شکل بیشتر دو طرف آن مورد تهاجم فرسایش رودخانه ای قرار می گیرند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه