مطالعه تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

نفوذ پذیری

طرح ورودی بایستی  به گونه ای  باشد که  اتمام  یک  فضا و شروع  شدن فضای دیگر را  القا  نماید.

به محض آنکه کلمه ورودی گفته می گردد، هر کس مکانی را در ذهن خود مجسم می کند که می توان از طریق آن به جای دیگر نفوذ نمود. هیچ کس انتظار ندارد یک ورودی مسدود و غیر قابل نفوذ باشد. به همین دلیل نفوذپذیری را می توان یکی از اساسی ترین توقعاتی به شمار آورد که از هر نوع ورودی انتظار می‎رود. لازمه نفوذپذیری در یک ورودی این می باشد که عرصه های دو طرف آن مطلقا از یکدیگر تفکیک نگردند و بتواند به گونه نسبی در هم نفوذ کنند. از این روست که در تصویر ذهنی اکثر شهروندان از یک ورودی تعریف شده، عرصه های دو طرف ورودی به صورت ملایم – و نه ناگهانی – به یکدیگر تبدیل می شوند.

اجتناب از تغییرات ناگهانی در کالبد یا فعالیت ها در دو طرف ورودی نیز مانع از جدایی قطعی و یکباره دو فضا می گردد. اگر حال و هوای فضاهای بلافصل دو طرف ورودی تا حدودی به هم شبیه باشد، فرد با پشت سر گذاشتن یک فضا، گذر از ورودی و رسیدن به فضای بعدی همچنان خود را در محیطی نسبتا آشنا      می یابد و فرصت خواهد داشت فرآیند نفوذ از یک عرصه به دیگری را به یاد آورد، زیرا ارتباط آنها برایش محسوس بوده می باشد. اگر این شرط را بپذیریم که ورودی یک فضا می باشد، لازم می باشد خود این فضا نیز نفوذپذیر باشد. زیرا اگر این طور نباشد اساسا با توقع نفودپذیری از مکان های ورودی در تعارض قرار      می گیرد. برای آنکه بتوانیم فضایی را نفوذپذیر بخوانیم، بایستی بتوان در آن به فعالیت پرداخت. ابتدایی ترین فعالیتی که در خصوص ورودی به ذهن هر کس خطور می کند، حرکت می باشد. اما برای ادراک فضای ورودی و فضاهای ماقبل و مابعد آن، در بعضی موارد سکون و فعالیت هایی که واجد این خصلت هستند، نیز ضروری به نظر می رسند. بنابر این ورودی بایستی در صورت نیاز بستر فضایی لازم برای انجام فعالیت‎های متنوع را فراهم آورد. در این راستا بایستی رفتارهایی را که در یک ورودی انجام پذیر هستند شناسایی نمود و تسهیلات و امکانات مورد نیاز آنها را مهیا ساخت. به همین دلیل می باشد که بلوارها و فلکه های وسیع و خالی از فعالیت که حتی به فرد فرصت مکث و انتخاب مسیر را در بدو ورود به شهر نمی دهند. نمی‎توانند تأثیر ورودی یک شهر را به عهده گیرند. از طرف دیگر نفوذپذیر بودن یک ورودی در گروی آن می باشد که فضا از گشادگی متناسب با مقتضیات عرصه های دو طرفش و اندازه فعالیتی که در آن انجام می‎گردد، برخودار باشد. برای مثال ورودی یک خیابان شهری نمی تواند فضایی تنگ باشد در حالی که شاید تنگ شدن ورودی یک خیابان محلی چندان نامطلوب نبوده، به حفظ حریم خصوصی آن کمک نماید. (پاکزاد، ج، 1386).

نکته دیگری که در نفوذ عرصه های دو طرف ورودی در ورودی مورد مطالعه می توان نظاره نمود بسته شدن مسیر دید در برخورد با ورودی می باشد. در ورودی مورد مطالعه در دو نقطه مسیر دید بسته می گردد. یکی درست پس از تابلوی ورودی شهر و دیگر در انتهای مسیر. در هر دو نقطه قوس مسیر به گونه ای می باشد که از فضای پس از پیچ هیچ چیزی دیده نمی گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مسیر ورودی موردنظر به لحاظ استقرار انواع کاربری های سازگار و ناسازگار در چه وضعیتی قرار دارد؟

2–  چه عواملی سبب تحول کالبدی و کارکردی در ورودی مورد نظر شده اند؟

3– وضعیت عناصر کالبدی و کیفیت های محیطی موجود در مبادی ورودی غربی شهربندرانزلی چگونه می باشد؟

4راهکارها وپیشنهادات ساماندهی ورودی مورد نظر کدامند؟

 

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه