عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار حوضه های رودخانه ای

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه دوم

– به نظر می رسد اجرای مدیریت یکپارچه درحوضه های رودخانه ای کشور در حفظ منابع آب و خاک بسیار تاثیر دارد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پاسخ فرضیه دوم  نیز صحیح می باشد، زیرا اجرای مدیریت یکپارچه و متناسب سبب جلوگیری از تخریب، و اصلاح خرابی های موجود می گردد. این امر موجب حفاظت حوضه و در نهایت توسعه جامع و پایدار آن می باشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق چنین نتیجه گیری می گردد که هر چه در این اکوسیستم دخالت بیشتری صورت پذیرد، مقدار تخریب و فرسایش در حوضه بیشتر خواهد بود. مهمترین عملیات تأثیرگذار در طریقه بازسازی حوضه، عملیات اصلاحی و مدیریتی همراه با مشارکت همه جانبه اهالی می باشد. عملیات اجرایی در حوضه شامل عملیات بیولوژیکی، مکانیکی و مدیریتی می باشد. در یک سیستم مدیریت جامع و یکپارچه از هر سه شیوه و با بهره گیری از همکاری های مردمی، برای اصلاح حوضه بهره گیری می گردد، تا پایداری حوضه حفظ گردد و اکوسیستم منطقه دارای تعادل باشد. این نکته بایستی مدنظر قرار گیرد که انجام عملیات بیولوژیکی، همواره مقدم بر عملیات مکانیکی می باشد.

 

 5-3- پیشنهادات

– نظر به مطالب ذکر گردیده و با عنایت به ماهیت سیستم اکولوژیکی و مشخصات طبیعی – انسانی حوضه ی آبخیز پسیخان پیشنهاداتی بدین تبیین ارائه می گردد:

1-نشست مشترک مسئولین سیاسی و اداری استان های مشرف و تأثیرگذار بر حوضه ی آبخیز پسیخان (استان گیلان) جهت هماهنگی تصویب منشور سلامت پایدار حوضه. 2- هماهنگی جمعی و همراه با الزام قانونی مسئولین شهرستانی در سطح تصمیم سازان جهت بالا بردن سطح دید علمی از حوضه و هماهنگی اقدامات در راستای منشور سلامت پایدار حوضه. 3- جلوگیری از افزایش حجم واحدهای صنعتی حوضه. 4- آموزش گسترده، عملی، مفید و مستمر کشاورزان در زمینه ی نحوه ی کاربرد علمی و بهینه ی کودها و سموم شیمیایی. 5- محدود سازی استقرار صنایع و واحدهای آلوده کننده در سرشاخه های رودخانه ی پسیخان 6- نظارت علمی و مستمر بر فعالیت واحدهای صنعتی و آلاینده های محیط در کل سطح حوضه جهت پایش اندازه آلودگی ها. 7- راه اندازی کلینیک های گیاه پزشکی و آزمایشگاه های ویژه تعیین مقدار مجاز سموم شیمیایی و آلودگی های متمرکز و غیر متمرکز منابع آب و خاک و پوشش گیاهی. 8- تعیین و تصویب سند آبخیزداری و کنترل فرسایش در کل سطح حوضه با هماهنگی واحدهای استانی و شهرستانی پیرامونی. 9- تدقیق و بهینه سازی طریقه بهره برداری از منابع آب حوضه و در صورت امکان تصویب نظام نامه در این مورد.10- تعیین فون و فلور حوضه جهت تعیین گونه های گیاهی و جانوری در معرض تهدید یا انقراض. 11- اعمال محدودیت های قانونی در زمینه ی فعالیت های عمرانی و لزوم اخذ مجوز قانونی و طی کردن مراحل کارشناسی موضوع از طریق ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری و محیط زیست استان ها با عنایت به منشور توسعه ی پایدار حوضه قبل از انجام هرگونه دست کاری و تخریب در حوضه. 12- آمایش سرزمینی جامع حوضه منطبق با مطالعات جدید و مطالعه های صورت گرفته و شناخت و آگاهی از وضعیت دقیق منابع و سیستم حساس حوضه ی بر پایه اصول علمی.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در فرآیند پژوهش، اهداف مختلفی مد نظر می باشد که در این پژوهش اهداف زیر مد نظر می باشد:

1- شناخت معضلات موجود در حوضه و راههای اصلاح آن و یافتن بهترین روش جهت بهبود وضعیت حوضه.

2- پتانسیل یابی و یافتن روشهای مناسب جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی ساکنان حوضه.

3- شناخت جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم منطقه درجهت ایجاد اشتغال و درنتیجه عدم ورود به عرصه های منابع طبیعی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه